Förmodad räntehöjning i Norge

I en undersökning gjord av Reuters finns det skäl att tro att den norska centralbanken till skillnad från andra kan komma att få till stånd en räntehöjning från och med nästa vecka.

29 analytiker deltog i undersökningen och totalt förutspådde 15 av dem att det kommer bli en höjning av räntan med 0.25 procentenheter och att den slutligen hamnar på 1.5 procent.

I branschen som helhet råder dock stor osäkerhet bland analytikerna inför beskedet kring räntan, detta efter att den Europeiska Centralbanken och den amerikanska motsvarigheten Federal Reserve just påbörjat en ny period med lättnader däribland räntesänkningar och finansiellt stöd vid köp. Övriga 14 analytiker som deltog i studien tror att den norska centralbanken kommer att lämna räntan på samma nivå som nu, det vill säga 1.25 procent.

Øysten Olsen är chef på centralbanken i Norge och han har varit med och höjt räntan i Norge inte mindre än tre gånger det senaste året. Trots att det råder viss mättnad på marken på grund av handelskonflikten mellan Kina och USA så går den norska ekonomin fortsatt starkt framåt. I år beräknas landets tillväxt att stiga och nå sin högsta nivå på sju år. Regeringen kalkylerar med att årets tillväxt landar på 2.7 % och spår att kommande års tillväxt stannar runt 2.5 %.

Ny lag kring start av aktiebolag

Centern, Liberalerna och regeringen ser positivt på en förändring med sänkt aktiekapital vid start av nytt aktiebolag. Risken som lyfts med förändringen är dock att bolag kan få svårare att låna pengar och att brottsligheten kan komma att öka.

Från 2020 kommer det bli nya regler för den som vill starta aktiebolag. Det tidigare kravet på en insats om 50 000 har sänkts till 25 000 efter att Liberalerna och regeringen gått med på Centerns förslag. Åklagarmyndigheten, Svenskt näringsliv, Ekobrottsmyndigheten och Svensk Handel är alla skeptiska då de anser att det blir lukrativare för kriminella att starta AB:n och använda dom i kriminella syften. Justitieministern Morgan Johansson är dock positivt inställd, liksom Skatteverket och Brottsförebyggande rådet BRÅ.

Det som många ser som positivt med den nuvarande aktiebolagsformen är att bolagets skulder separeras från personen som startade bolaget. Ett insatt kapital fungerar som säkerhet till de som lånar ut pengar till aktiebolaget. Andra menar att det inte spelar någon roll vilken storlek ingångssumman har då varken 50 000 eller 25 000 är tillräckligt för att betala tillbaka några större lån om bolaget går i konkurs. Vissa menar därför att ingångssumman lika gärna kan sättas till symbolisk 1 krona.

På uppsidan finns att många fler sannolikt vågar starta bolag i och med ändringen. 2010 sänktes kravet från 100 000 till 50 000 vilket medförde att antalet nya aktiebolag steg kraftigt.

Statlig kontra privat arbetsförmedling

När du tänker på ordet “arbetsförmedling” tänker du förmodligen osökt på Arbetsförmedlingen, vilket är den statliga organisation vars syfte är att matcha arbetssökande med lediga jobb. Denna myndighet har dock fått utstå en hel del spott och spä under de senaste åren, inte minst då dess kritiker hävdar att myndigheten inte gör ett särskilt bra jobb när det kommer till att få ut arbetssökande personer i arbetslivet. Vissa hävdar att Arbetsförmedlingen redan idag rentav är utklassad av de privata arbetsförmedlingar som har dykt upp på marknaden. Vissa politiker talar därför om att avskaffa myndigheten.

Alternativ till statlig arbetsförmedling

Men vilket alternativ finns då till en statlig arbetsförmedling? Alternativet för arbetssökande och rekryterare är att använda sig av en privat arbetsförmedling. De privata aktörerna har nämligen visat sig kunna nå bättre resultat vad gäller såväl kundnöjdhet som förmåga att matcha arbetssökande med lediga tjänster än vad den stora, statliga aktören förmår. För det är just detta som är en arbetsförmedlings kärnverksamhet: att hålla koll på lediga tjänster som utannonseras och matcha sina kandidater med dessa.

En privat arbetsförmedling är med andra ord ett företag som hittar jobb åt sina klienter på andra företag. Vissa arbetsförmedlingar och bemanningsföretag specialiserar sig på att rekrytera kandidater till vissa specifika branscher, medan andra aktörer tillhandahåller en mer heltäckande tjänst som innefattar alla branscher. Även om dessa företag är privatägda ska du som klient inte betala dem för deras tjänster. Dessa företag tar istället betalt av det företag som du tar anställning oss.

Anmäl dig gärna hos fler än en arbetsförmedling

Som vi redan nämnt, specialiserar sig vissa privata arbetsförmedlare och bemanningsföretag på att rekrytera individer till vissa branscher, såsom IT, administration eller säkerhetsarbete. Innan du tar kontakt med en privat arbetsförmedlare bör du därför först kontrollera att de har möjlighet att hjälpa dig till en tjänst inom just din bransch. Du kan även anlita flera olika aktörer på en och samma gång. Genom att göra detta kommer dina chanser att hitta ett jobb öka.

Vissa aktörer tillhandahåller dessutom olika slags tjänster. Vissa kan erbjuda dig möjligheten att få ett tidsbegränsat jobb medan andra fokuserar på rekryteringsprocesser för mer långsiktiga eller permanenta tjänster. När du har registrerat dig hos en arbetsförmedling kan du med fördel kontakta dem för att ta reda på vilka tjänster som är lediga för stunden.

Därför bör du anlita en privat arbetsförmedling

Det kan vara frustrerande att söka nytt arbete när du vet att du har de färdigheter och kunskaper som krävs för de tjänster som utlyses. Det är dock även viktigt att du känner till vad de olika arbetsgivarna faktiskt eftersöker. En arbetsgivare vill nämligen anställa en person som inte bara kan utföra sitt arbete, många pusselbitar ska falla på plats i samband med en rekrytering för att just du ska tilldelas tjänsten bland de hundratals (eller t.o.m. tusentals) arbetssökande som konkurrerar om denna.

När du blir medlem hos en privat arbetsförmedling får du fylla i formulär där du berättar om dina kunskaper, kvalifikationer och din erfarenhet. Du får även fylla i information om den typ av jobb som du söker efter samt hur pass tillgänglig du är. Du kommer sannolikt även att få genomgå en intervju med en rekryterare på den privata arbetsförmedlingen. Det är viktigt att du är lika seriös och professionell när du genomför denna intervju som du skulle vara om det rörde sig om en anställningsintervju. Du behöver göra ett gott intryck eftersom rekryteraren kan hjälpa dig till ett arbete hos en arbetsgivare.

En duktig arbetsförmedling kommer även ge dig råd i ditt jobbsökande samt värdefull feedback, och du kan även få hjälp med att sätta ihop din CV. Denna hjälp är ovärderlig i ditt framtida jobbsökande!

SEO-ordlista for Dummies

 • SEO
  Förkortning av den engelska uttrycket som på svenska är sökmotoroptimering.
 • SERP
  Googles resultat när en sökning sker via sökmotorn. Att ligga etta på ”SERP:en” är alltså samma sak som att ligga ett på Google vid sökning på ett specifikt ord.
 • SEO-arbete
  Att göra SEO eller genomföra SEO-arbete är samma sak. Det är främst företag som är specialiserade på SEO som erbjuder detta jobb till sina kunder. Men även en del privatpersoner jobbar med detta för att bli synligare på Google.
 • Adwords
  De annonser som syns högst upp på Google är Adwords. Det är alltså betalda annonser som inte påverkas av det arbete som sker med SEO på en webbplats.
 • SEO-skribent
  En skribent som skriver åt företag inom branschen och som har fokus på att skapa texter som på ett eller annat sätt ska synas på Google. Till skillnad mot en copywriter har dessa skribenter mer insikt i hur sökmotorn fungerar och vad man bör tänka på för att nå önskat resultat med sökmotoroptimeringen.
 • H1
  Den huvudsakliga rubriken på en sida. Det är denna rubrik som Google även lägger störst vikt när sökmotorn ska avgöra vad en sida handlar om. Generellt används H1 som huvudrubrik både på produkter och kategorier samt på informativa artiklar.
 • Titel
  Titel är en av de allra viktigaste delarna inom SEO. Detta utifrån att utformningen har två aspekter som man behöver ta hänsyn till. För det första lägger Google mycket stor vikt vid vilken titel som en webbplats och dess undersidor har. Det kan därmed jämföras med hur en titel på en bok visar läsaren vad man kan förvänta sig.

  För det andra används även titeln till att få besökare till en specifik sida. När sökning sker på sökmotorn presenteras ungefär tio resultat på Googles första sida. Det som nu ses är just sidans titel vilket gör att den som sökt klickar in sig på den sida som har mest lockande titel. Det är exempelvis skillnad på dessa två: ”Ballonger” kontra ”Ballonger till barnkalas och fest” Bägge sidor säljer ballonger – men vilken sida får flest klick via Googles presentation av relevanta sidor en sökning sker?

 • Description
  En beskrivning på några meningar som förklarar för både Google och besökaren vad sidan handlar om. Det kan därmed delvis jämföras med en förlängd titel.