polygon-sverige-ab-1

Polygon Sverige AB är specialiserade på skadesanering och fuktkontroll, bidragande till trygga inomhusmiljöer.

Polygon Sverige AB specialiserar sig på skadesanering och fuktkontroll, och bidrar till återställning vid vattenskador i svenska hem och företag.

Polygon Sverige AB specialiserar sig på skadekontroll och fastighetsrestaurering, erbjuder snabb service vid vatten- och brandskador.