Svenskt bolag med elektrisk motorcykel

En elektrisk motorcykel för framfart i terräng, det är vad det svenska bolaget Svenska Cake har plockat fram. Bolaget har nu fått in 135 miljoner kronor i från utomstående investerare och riskkapitalister.

Företagets grundare och VD Stefan Ytterborn är naturligtvis väldigt glad över tillskottet av pengar och säger att det är ett stort steg för bolaget. ”Tack vare detta får vi nu kontakt och kan etablera samarbete med kapitalstarka personer med inflytande och kompetens som kan hjälpa företagets utveckling i en positiv riktning”.

Utöver att sälja motorcyklar ingår det även i företagets affärsidé att verka för att bidra till att förändra samhället till att minska och i slutändan eliminera alla typer av utsläpp. Företaget grundades i början av 2018 och har hittills placerat två olika modeller på marknaden som de tagit fram från scratch. Motorcyklarnas specialitet är att de är extremt lätta och med batterier inräknat väger de bara drygt 70 kilo och kan nå en hastighet av 80 km/h.

Under det första året omsatte bolaget strax under 13 miljoner och gjorde 15 miljoner i förslut, en naturlig start för ett företag menar Ytterborn som är inte är orolig. ”Eftersom medvetenheten kring hur bra elektroniskt drivna fordon är i dessa tider är vi säkra på att vi kommer att se en tillväxt för företaget på sikt”.

Förmodad räntehöjning i Norge

I en undersökning gjord av Reuters finns det skäl att tro att den norska centralbanken till skillnad från andra kan komma att få till stånd en räntehöjning från och med nästa vecka.

29 analytiker deltog i undersökningen och totalt förutspådde 15 av dem att det kommer bli en höjning av räntan med 0.25 procentenheter och att den slutligen hamnar på 1.5 procent.

I branschen som helhet råder dock stor osäkerhet bland analytikerna inför beskedet kring räntan, detta efter att den Europeiska Centralbanken och den amerikanska motsvarigheten Federal Reserve just påbörjat en ny period med lättnader däribland räntesänkningar och finansiellt stöd vid köp. Övriga 14 analytiker som deltog i studien tror att den norska centralbanken kommer att lämna räntan på samma nivå som nu, det vill säga 1.25 procent.

Øysten Olsen är chef på centralbanken i Norge och han har varit med och höjt räntan i Norge inte mindre än tre gånger det senaste året. Trots att det råder viss mättnad på marken på grund av handelskonflikten mellan Kina och USA så går den norska ekonomin fortsatt starkt framåt. I år beräknas landets tillväxt att stiga och nå sin högsta nivå på sju år. Regeringen kalkylerar med att årets tillväxt landar på 2.7 % och spår att kommande års tillväxt stannar runt 2.5 %.

Statlig kontra privat arbetsförmedling

När du tänker på ordet “arbetsförmedling” tänker du förmodligen osökt på Arbetsförmedlingen, vilket är den statliga organisation vars syfte är att matcha arbetssökande med lediga jobb. Denna myndighet har dock fått utstå en hel del spott och spä under de senaste åren, inte minst då dess kritiker hävdar att myndigheten inte gör ett särskilt bra jobb när det kommer till att få ut arbetssökande personer i arbetslivet. Vissa hävdar att Arbetsförmedlingen redan idag rentav är utklassad av de privata arbetsförmedlingar som har dykt upp på marknaden. Vissa politiker talar därför om att avskaffa myndigheten.

Alternativ till statlig arbetsförmedling

Men vilket alternativ finns då till en statlig arbetsförmedling? Alternativet för arbetssökande och rekryterare är att använda sig av en privat arbetsförmedling. De privata aktörerna har nämligen visat sig kunna nå bättre resultat vad gäller såväl kundnöjdhet som förmåga att matcha arbetssökande med lediga tjänster än vad den stora, statliga aktören förmår. För det är just detta som är en arbetsförmedlings kärnverksamhet: att hålla koll på lediga tjänster som utannonseras och matcha sina kandidater med dessa.

En privat arbetsförmedling är med andra ord ett företag som hittar jobb åt sina klienter på andra företag. Vissa arbetsförmedlingar och bemanningsföretag specialiserar sig på att rekrytera kandidater till vissa specifika branscher, medan andra aktörer tillhandahåller en mer heltäckande tjänst som innefattar alla branscher. Även om dessa företag är privatägda ska du som klient inte betala dem för deras tjänster. Dessa företag tar istället betalt av det företag som du tar anställning oss.

Anmäl dig gärna hos fler än en arbetsförmedling

Som vi redan nämnt, specialiserar sig vissa privata arbetsförmedlare och bemanningsföretag på att rekrytera individer till vissa branscher, såsom IT, administration eller säkerhetsarbete. Innan du tar kontakt med en privat arbetsförmedlare bör du därför först kontrollera att de har möjlighet att hjälpa dig till en tjänst inom just din bransch. Du kan även anlita flera olika aktörer på en och samma gång. Genom att göra detta kommer dina chanser att hitta ett jobb öka.

Vissa aktörer tillhandahåller dessutom olika slags tjänster. Vissa kan erbjuda dig möjligheten att få ett tidsbegränsat jobb medan andra fokuserar på rekryteringsprocesser för mer långsiktiga eller permanenta tjänster. När du har registrerat dig hos en arbetsförmedling kan du med fördel kontakta dem för att ta reda på vilka tjänster som är lediga för stunden.

Därför bör du anlita en privat arbetsförmedling

Det kan vara frustrerande att söka nytt arbete när du vet att du har de färdigheter och kunskaper som krävs för de tjänster som utlyses. Det är dock även viktigt att du känner till vad de olika arbetsgivarna faktiskt eftersöker. En arbetsgivare vill nämligen anställa en person som inte bara kan utföra sitt arbete, många pusselbitar ska falla på plats i samband med en rekrytering för att just du ska tilldelas tjänsten bland de hundratals (eller t.o.m. tusentals) arbetssökande som konkurrerar om denna.

När du blir medlem hos en privat arbetsförmedling får du fylla i formulär där du berättar om dina kunskaper, kvalifikationer och din erfarenhet. Du får även fylla i information om den typ av jobb som du söker efter samt hur pass tillgänglig du är. Du kommer sannolikt även att få genomgå en intervju med en rekryterare på den privata arbetsförmedlingen. Det är viktigt att du är lika seriös och professionell när du genomför denna intervju som du skulle vara om det rörde sig om en anställningsintervju. Du behöver göra ett gott intryck eftersom rekryteraren kan hjälpa dig till ett arbete hos en arbetsgivare.

En duktig arbetsförmedling kommer även ge dig råd i ditt jobbsökande samt värdefull feedback, och du kan även få hjälp med att sätta ihop din CV. Denna hjälp är ovärderlig i ditt framtida jobbsökande!