Posted in

Payex Sverige AB

PayEx Sverige AB, en ledande betalningslösningstjänst, förenklar transaktioner för både företag och privatpersoner.

Bolagsöversikt PayEx Sverige AB – Företagsinformation

PayEx Sverige AB är ett företag med en stark närvaro på den svenska marknaden. Med en omsättning som år 2022 uppgick till närmare 3 964 miljoner SEK, visar företaget på en robust finansiell ställning.

Resultatet efter finansnetto visade dock en förlust på -463 258 tusen SEK, vilket utgör en viktig punkt i företagets ekonomiska analys.Trots detta, avslutade företaget året med ett positivt årets resultat på 37 507 tusen SEK.

  • Omsättning
    • 2022: 3 964 miljoner SEK
  • Resultat efter finansnetto
    • 2022: -463 258 tusen SEK (förlust)
  • Årets resultat
    • 2022: 37 507 tusen SEK (positivt)
År Omsättning (SEK) Resultat efter finansnetto (SEK) Årets resultat (SEK)
2022 3 964 000 000 -463 258 000 37 507 000

Nyckeltal och Finansiell Utveckling

Under de senaste åren har PayEx Sverige AB presenterat varierande nyckeltal. Företagets totala tillgångar har vuxit och låg år 2022 på 5 220 897 tusen SEK. Dessa siffror ger en indikation på företagets storlek och ekonomiska kapacitet. Det är väsentligt för intressenter att följa dessa nyckeltal för att förstå företagets ekonomiska hälsa och utveckling.

Ledning och Styrelse

Raymond Klavestad innehar rollen som verkställande direktör (VD) och är en central figur i företagets ledning. Företaget är organiserat som ett aktiebolag och har varit registrerat för F-skatt sedan det grundades. PayEx Sverige AB:s styrelse spelar en avgörande roll i företagets strategiska riktning och beslut.

Kontakt och Lokalisering

För de som önskar komma i kontakt med PayEx Sverige AB finns företagets huvudkontor på S:T HANSPLAN 1 i Visby, Gotlands län. Företaget kan nås via telefonnummer 0498-20 20 00. Denna information är väsentlig för både kunder och affärspartners som vill etablera eller underhålla en affärsrelation med företaget.
Läs artikeln om ämnet Svea bank AB här.

Momsregistreringsstatus

Det är noterbart att PayEx Sverige AB är avregistrerad i Momsregistret. Detta kan ha olika implikationer för företagets handel och transaktioner, och det är en viktig detalj för leverantörer och kunder att vara medvetna om.

Historik och Bakgrund

PayEx Sverige AB har en etablerad historia med ett registreringsår som sträcker sig tillbaka till 2007. Under dessa år har företaget utvecklats och anpassat sig till förändringar i både marknad och regelverk. Dess långa historia ger en solid grund för företagets fortsatta verksamhet och tillväxt.
PayEx Sverige AB erbjuder mångsidiga betallösningar för enkel och säker hantering av transaktioner i Norden.

Årsredovisning och Dokumentation

Intressenter som önskar en djupare inblick i företagets ekonomi kan ladda ner årsredovisningen från officiella källor. Denna dokumentation innehåller detaljerad information om företagets finansiella prestationer och är ett viktigt verktyg för analytiker, investerare och andra intressenter.

Sammanfattning

PayEx Sverige AB är ett betydande företag inom sin sektor med en stark ekonomisk ställning och en erfaren ledning. Trots vissa ekonomiska utmaningar har företaget visat på en positiv resultatutveckling och fortsätter att vara en viktig aktör på den svenska marknaden. Med omfattande tillgångar och en lång historia är PayEx Sverige AB väl positionerat för framtida framgångar.
Läs mer om PS auction AB här.

Ingrid Björk är en erfaren skribent inom pressreleaser och artikelmarknadsföring. Med sin skarpa penna och kreativa tänkande hjälper hon företag att kommunicera effektivt och nå ut till sina målgrupper. Ingrid har en gedigen erfarenhet av att utforma innehåll som inte bara informerar utan också engagerar och inspirerar läsarna. Hon är en mästare på att förmedla budskap på ett klart och övertygande sätt.