keolis-sverige-ab-1

Keolis Sverige AB driver pålitlig kollektivtrafik och bidrar till bättre mobilitet i flera svenska städer.

Keolis Sverige AB är en ledande operatör inom kollektivtrafiken som driver bussar och tåg i flera svenska städer.

Keolis Sverige AB driver effektiva kollektivtrafiklösningar, bidragande till hållbar mobilitet i svenska städer.