rasta-sverige-ab-1

Rasta Sverige AB driver vägrestauranger som erbjuder resenärer matstopp längs Sveriges huvudvägar.

Rasta Sverige AB erbjuder bekväma rastplatser längs vägar för resenärer som söker mat och vila i Sverige.

Rasta Sverige AB driver rastplatser längs vägar i Sverige, erbjuder mat och vila för resenärer.