Posted in

12 % av hushållens utgifter är inköp av livsmedel

Varje år redovisar SCB en sammanställning över hushållens konsumtion för föregående år. I mitten av september släpptes rapporten över 2018 som bland annat visar att vi i genomsnitt lägger 12 % på livsmedel, 7 % på restaurang- och cafébesök samt 3 % på hälso- och sjukvård.

År 1963 la hushållen 25 % av sina totala utgifter på livsmedel. Sedan dess har livsmedelskedjan effektiviserats och priserna hållits nere i förhållande till den köpkraft som hushållen fått. Statistiken från 2018 visar att det skett en halvering från 1963 och att 12 % av hushållens utgifter idag består av inköp av livsmedel. Minskningen har varit kraftig från 1963 till år 2000 varpå andelen sedan dess legat på ungefärligt samma nivå.

Bostaden är största kostnaden

Den största kostnaden för hushållen är bostaden. El, uppvärmning, hyra och annat som har med boendet att göra står för 27 % vilket därmed är den överlägset största delen av hushållets kostnader. Därefter kommer transport och fordon med 13 % samt livsmedel på 12 %.
Ett par andra delar där man minst lägger 10 % av sin konsumtion är rekreation/kultur (11 %) samt övriga varor och tjänster (11 %). Restaurangbesök och cafébesök ligger på 7 %. Önskas lägre kostnader för mat kan alltså många spara relativt mycket på att dra ner på restaurangbesöken.

Någon regional skillnad presenteras inte av SCB men i regel är storstäderna trendsättare. Framförallt i Stockholmsregionen läggs betydligt större andel av inkomsten på boendet på grund av högre bostadspriser och högre skuldkvot (lån i förhållande till inkomst). Se ekonominyheter på riskfinans.se.