Posted in

PS auction AB

PS Auction AB är en ledande nordisk auktionsfirma som erbjuder onlineförsäljning av varor från konkursbo och företag.

Bolagsöversikt PS Auction AB

PS Auction AB är ett företag som har etablerat sig som en betydande aktör inom auktionsbranschen. Med en omsättning på 107 231 tusen kronor under 2022 och ett resultat efter finansnetto på 13 461 tusen kronor, visar företaget på en robust ekonomisk ställning.

Företaget har även rapporterat ett årets resultat6 555 tusen kronor, vilket understryker dess lönsamhet. Med en summa tillgångar som uppgår till 86 681 tusen kronor, framstår PS Auction AB som en stabil spelare på marknaden.

Viktiga ekonomiska data

 • Omsättning
  • 107 231 tusen kronor (2022)
 • Resultat efter finansnetto
  • 13 461 tusen kronor (2022)
 • Årets resultat
  • 6 555 tusen kronor (2022)
 • Summa tillgångar
  • 86 681 tusen kronor

Ekonomisk sammanställning i tabellform

Ekonomiskt mått Belopp (tusen kronor) År
Omsättning 107 231 2022
Resultat efter finansnetto 13 461 2022
Årets resultat 6 555 2022
Summa tillgångar 86 681

Finansiell Utveckling

Den finansiella utvecklingen hos PS Auction AB har varit positiv över de senaste åren. En jämförelse av nyckeltalen från 2018 till 2022 visar på en stadig tillväxt i omsättning och resultat. Denna trend är ett tecken på företagets förmåga att anpassa sig till marknaden och att kontinuerligt förbättra sin affärsmodell. Det är också ett kvitto på förtroendet från kunder och partners.

Registreringsinformation

PS Auction AB är ett aktiebolag som registrerades år 2002. Företaget är registrerat för F-skatt och är även momsregistrerat, vilket indikerar att det är i full drift och uppfyller de lagstadgade kraven för att bedriva verksamhet i Sverige. Denna information är viktig för både kunder och leverantörer som söker en pålitlig affärspartner.
Här finns en artikel på samma tema: Entercard group AB.

Kontakt och Lokalisering

För de som önskar komma i kontakt med PS Auction AB, finns företaget tillgängligt via telefon på numret 0771101100. Besöksadressen är ARGONGATAN 6, beläget i Mölndal i det vackra Västra Götalands län. Denna tillgänglighet underlättar för både befintliga och potentiella kunder samt affärspartners att personligen besöka företaget för olika ärenden.

Tjänster och Verksamhetsområde

PS Auction AB specialiserar sig på att förmedla försäljning av varor genom auktioner, vilket inkluderar allt från fordon och maskiner till konst och antikviteter. Företagets tjänster riktar sig till både privatpersoner och företag som vill sälja eller köpa objekt på ett effektivt och pålitligt sätt. Tack vare digitaliseringen har PS Auction AB även en stark närvaro online, vilket gör det möjligt för kunder att delta i auktioner oavsett geografisk placering.
Läs artikeln om ämnet Svea bank AB här.

Styrelse och Ledning

En stark och erfaren styrelse är avgörande för ett företags framgång. PS Auction AB:s styrelse består av individer med bred kompetens och erfarenhet från olika branscher, vilket bidrar till företagets strategiska utveckling och tillväxt. Med en ledning som har en klar vision och förmåga att anpassa sig till marknadens förändringar, har PS Auction AB en god grund för fortsatt framgång.
PS Auction AB är ett svenskt auktionshus som erbjuder onlineförsäljning av varor från konkursbo och överlager.

Hållbarhet och Ansvar

I takt med att hållbarhetsfrågor blir allt viktigare för både konsumenter och företag, arbetar PS Auction AB aktivt med att integrera hållbarhet i sin verksamhet. Genom att främja återanvändning och försäljning av begagnade varor bidrar företaget till en mer hållbar konsumtion och minskar avfallsmängden. Denna ansvarsfulla affärspraxis är inte bara bra för miljön utan också för företagets image och långsiktiga lönsamhet.

Bolagsvärdering och Framtid

Med en stabil ekonomisk grund och en positiv utveckling kan PS Auction AB anses ha en stark marknadsposition. Bolagsvärderingen, som kan uppskattas till flera miljoner kronor, reflekterar företagets värde och potential. Framtiden ser ljus ut för PS Auction AB, med möjligheter till expansion och innovation inom auktionsbranschen.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.