Posted in

Sunroof Sverige AB

Sunroof Sverige AB specialiserar sig på innovativa soltakslösningar som förenar estetik med hållbar energiproduktion.

Bolagsöversikt och Ekonomiska Nyckeltal

Sunroof Sverige AB är ett företag som har etablerat sig på den svenska marknaden med en affärsidé som rör solenergi och hållbara lösningar. En titt på deras ekonomiska nyckeltal från senaste årsredovisningen 2022 visar en omsättning på 82 606 tusen kronor.

Trots en betydande omsättning har företaget ett resultat efter finansiella poster på -57 789 tusen kronor och samma siffra för årets resultat.Dessa siffror indikerar att företaget har haft utmaningar under det senaste året.

Det är viktigt att notera att företagets bokslut för 2020 avser en period på åtta månader, vilket kan påverka jämförelsen med andra år.

  • Omsättning: 82 606 tusen SEK
  • Resultat efter finansiella poster: -57 789 tusen SEK
  • Årets resultat: -57 789 tusen SEK
  • Notering: Bokslutet för 2020 avser en period på åtta månader
År Omsättning (tusen SEK) Resultat efter finansiella poster (tusen SEK) Årets resultat (tusen SEK)
2022 82 606 -57 789 -57 789
2021 [Data saknas] [Data saknas] [Data saknas]
2020 [Data saknas] [Data saknas] [Data saknas]

Företagets Registreringsinformation

Sunroof Sverige AB är ett aktiebolag som har varit registrerat sedan 2011. Företaget är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret, vilket är viktigt för dess affärsverksamhet. Dessa registreringar är en indikation på att företaget uppfyller de lagliga kraven för att bedriva verksamhet i Sverige.

Kontaktuppgifter och Fysisk Adress

För de som är intresserade av att komma i kontakt med Sunroof Sverige AB finns telefonnumret 070-319 80 03. Besökare och potentiella affärspartners kan hitta företaget på adressen Gundlebo 330, belägen i Vänersborg inom Västra Götalands län. Denna information är viktig för kundrelationer och affärsmöjligheter.

Styrelse och Ledning

En viktig aspekt av varje företag är dess styrelse och ledning, som ansvarar för strategiska beslut och den övergripande riktningen för företaget. Information om Sunroof Sverige AB:s styrelse kan vara av intresse för investerare, kunder och partners som vill förstå företagets ledningsstruktur och dess medlemmars erfarenheter och bakgrund.

Produkter och Tjänster

Sunroof Sverige AB erbjuder produkter och tjänster relaterade till solenergi och hållbar utveckling. Deras affärsmodell kan inkludera installation av solpaneler, soltak, och andra innovativa lösningar som bidrar till en mer hållbar och energieffektiv byggnadsstandard. Det är viktigt för potentiella kunder att förstå företagets erbjudanden och hur de kan bidra till att minska koldioxidutsläpp och energikostnader.

Marknadsposition och Konkurrens

Marknadspositionen för Sunroof Sverige AB i branschen för solenergi är avgörande för dess framgång. Konkurrensen inom sektorn för förnybar energi är intensiv, och företagets förmåga att differentiera sig och erbjuda unika värdepropositioner är nyckeln till att locka och behålla kunder. Analyser av marknadstrender och konkurrenters strategier är viktiga för att förstå företagets ställning och framtidsutsikter.
Sunroof Sverige AB specialiserar sig på innovativa soltakslösningar som kombinerar modern design med hållbar energiproduktion.

Utsikter och Framtidsplaner

Framtidsplaner och utsikter för Sunroof Sverige AB kan inkludera expansion, nya produktlanseringar, och strategiska partnerskap. Dessa planer kan påverka företagets ekonomiska framtid och dess förmåga att skapa långsiktigt värde. Intressenter, inklusive investerare och kunder, är ofta intresserade av att veta om företagets vision och hur det anpassar sig till föränderliga marknadsförhållanden och teknologiska framsteg inom solenergibranschen.
Här finns en artikel på samma tema: PE teknik & arkitektur AB.

Hållbarhetsinitiativ och Socialt Ansvar

Som en aktör inom solenergibranschen är Sunroof Sverige AB sannolikt involverat i hållbarhetsinitiativ och socialt ansvar. Deras engagemang i miljömässiga och sociala frågor kan vara en del av deras varumärkesidentitet och affärsstrategi. Företagets insatser för att minska sin miljöpåverkan och bidra till samhället kan vara av stort intresse för kunder och andra intressenter som värderar hållbarhet.
Läs artikeln om ämnet E164 Sweden AB här.

Sammanfattning

Sunroof Sverige AB är ett företag som spelar en viktig roll i övergången till en mer hållbar energiförsörjning i Sverige. Trots ekonomiska utmaningar som visas i de senaste nyckeltalen, är företagets fortsatta engagemang i solenergi och hållbarhet lovande för dess framtida tillväxt och framgång. Med rätt strategier och innovationer kan Sunroof Sverige AB fortsätta att vara en viktig aktör på den svenska och kanske även den internationella marknaden för förnybar energi.

Ingrid Björk är en erfaren skribent inom pressreleaser och artikelmarknadsföring. Med sin skarpa penna och kreativa tänkande hjälper hon företag att kommunicera effektivt och nå ut till sina målgrupper. Ingrid har en gedigen erfarenhet av att utforma innehåll som inte bara informerar utan också engagerar och inspirerar läsarna. Hon är en mästare på att förmedla budskap på ett klart och övertygande sätt.