Posted in

Visma financial solutions AB

Visma Financial Solutions AB erbjuder tjänster för effektiv fakturahantering och inkasso, vilket optimerar kassaflödet för företag.

Visma Financial Solutions AB – En Översikt

Visma Financial Solutions AB är ett företag som har en lång historia av att leverera ekonomiska tjänster och lösningar. Med en omsättning på 328 815 tusen kronor under 2022 och ett resultat efter finansnetto (Res.

e.fin) på 80 820 tusen kronor, visar företaget på en stark ekonomisk position.Trots ett negativt årets resultat på -173 tusen kronor, uppvisar företaget en stabil summa tillgångar på 173 957 tusen kronor.Dessa siffror ger en inblick i företagets ekonomiska hälsa och dess förmåga att generera vinst.

Viktiga Aspekter av Visma Financial Solutions AB

 • Omsättning
  • 328 815 tusen kronor under 2022
 • Resultat efter finansnetto
  • 80 820 tusen kronor
 • Årets resultat
  • -173 tusen kronor
 • Summa tillgångar
  • 173 957 tusen kronor

Ekonomiska Nyckeltal för Visma Financial Solutions AB

Nyckeltal Värde (2022)
Omsättning 328 815 tusen kr
Resultat efter finansnetto (Res. e. fin) 80 820 tusen kr
Årets resultat -173 tusen kr
Summa tillgångar 173 957 tusen kr

Ledning och Bolagsform

VD Nils Magnus Månsson leder företaget som har formen av ett aktiebolag. Med en registrering för F-skatt och som medlem i Momsregistret, uppfyller Visma Financial Solutions AB alla krav för laglig affärsverksamhet i Sverige. Bolaget grundades 1992, vilket ger det en gedigen erfarenhet inom den finansiella sektorn.

Kontakt och Lokalisering

För de som önskar komma i kontakt med Visma Financial Solutions AB finns telefonnummer 0771232400 tillgängligt. Företaget är beläget på REDAREGATAN 50 i den livliga staden Helsingborg, Skåne län. Denna fysiska närvaro understryker företagets engagemang för lokal service och tillgänglighet för sina kunder.

Tjänster och Lösningar

Visma Financial Solutions AB erbjuder en bred palett av finansiella tjänster och lösningar som är anpassade för att möta de skiftande behoven hos både små och stora företag. Deras tjänster inkluderar bland annat bokföring, löneadministration, och ekonomisk rådgivning. Genom att använda modern teknologi och expertis, strävar företaget efter att optimera sina kunders ekonomiska processer och resultat.
Liknande artikel Meca Sweden AB.

Marknadsposition och Konkurrens

Inom den konkurrenspräglade finansbranschen har Visma Financial Solutions AB etablerat en stark marknadsposition. Genom att erbjuda tillförlitliga och effektiva tjänster, har företaget lyckats skapa ett gott rykte och en lojal kundbas. Deras konkurrenskraft stärks av deras förmåga att kontinuerligt anpassa sig till marknadens förändringar och teknologiska framsteg.
Visma Financial Solutions AB erbjuder effektiva lösningar för fakturering och kredithantering för att optimera företags ekonomiska processer.

Strategisk Utveckling och Framtidsplaner

För att säkerställa fortsatt tillväxt och framgång, fokuserar Visma Financial Solutions AB på strategisk utveckling och innovation. Företaget investerar i digitalisering av sina tjänster och i utbildning av sin personal för att hålla sig i framkant av branschutvecklingen. Framtidsplanerna inkluderar expansion av tjänsteutbudet och att utforska nya marknader för att ytterligare stärka sin position.

Hållbarhet och Samhällsansvar

Ett växande fokus för Visma Financial Solutions AB är hållbarhet och socialt ansvar. Företaget strävar efter att minska sin miljöpåverkan och att agera etiskt i alla affärsrelationer. Genom att integrera hållbarhetsprinciper i deras affärsmodell, visar de sitt engagemang för en mer hållbar och rättvis ekonomisk framtid.

Kundservice och Support

Kundnöjdhet är en hörnsten i Visma Financial Solutions AB:s verksamhet. Företaget erbjuder omfattande kundservice och support för att säkerställa att kundernas frågor och bekymmer hanteras effektivt och professionellt. Med en dedikerad kundtjänst, är de alltid redo att erbjuda hjälp och vägledning.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Venczels bil & maskin AB.

Sammanfattning

Visma Financial Solutions AB är ett företag med en robust ekonomisk grund, erfaren ledning och en stark närvaro i den finansiella tjänstesektorn. Genom att erbjuda kvalitativa tjänster, engagera sig i hållbarhetsarbete och satsa på kundservice, har de cementerat sin roll som en viktig aktör på marknaden. Med en blick framåt, fortsätter företaget att navigera i en dynamisk bransch med innovation och kundfokus som ledstjärnor.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.