Posted in

PEV Sweden AB

PEV Sweden AB är en dynamisk aktör inom energisektorn, fokuserad på att leverera innovativa lösningar för förnybar energi.

Bolagsöversikt – PEC Sweden AB

PEC Sweden AB är ett aktiebolag som har varit registrerat sedan 2003. Företaget har sitt säte i Kristinehamn, Värmlands län, och är känt för sin verksamhet inom branschen det verkar.

Med en stadig omsättning och positivt resultat över de senaste åren har företaget etablerat sig som en stabil aktör på marknaden.

Med en VD vid namn Simon Per Bengt Blomster, navigerar företaget genom den konkurrensutsatta branschen.

 • Företagsfakta
  • Registreringsår: 2003
  • Säte: Kristinehamn, Värmlands län
  • Bransch: Specificera bransch här
 • Ekonomisk information
  • Omsättning: Ange omsättning här
  • Resultat: Ange resultat här
 • Ledning
  • VD: Simon Per Bengt Blomster
År Omsättning Resultat
2020 Ange omsättning för 2020 här Ange resultat för 2020 här
2021 Ange omsättning för 2021 här Ange resultat för 2021 här
2022 Ange omsättning för 2022 här Ange resultat för 2022 här

Ekonomisk Utveckling

Under det senaste räkenskapsåret, som avslutades 2022-12, rapporterade PEC Sweden AB en omsättning102 829 tusen kronor och ett resultat efter finansnetto på 12 796 tusen kronor. Årets resultat landade på 9 779 tusen kronor, vilket visar på företagets förmåga att generera vinst. Företagets summa tillgångar uppgick till 40 040 tusen kronor, vilket ger en indikation på företagets storlek och ekonomiska hälsa.

Stark Position på Marknaden

PEC Sweden AB har etablerat en stark position på marknaden, vilket återspeglas i dess konsekventa ekonomiska prestationer. Företagets förmåga att upprätthålla en positiv omsättning och resultat under de senaste åren är ett tecken på dess konkurrenskraft och anpassningsförmåga till marknadens förändringar.

Företagsvärdering

För de som är intresserade av företagsvärdering erbjuder PEC Sweden AB en tjänst som ger ett indikativt aktievärde på aktiebolaget. Denna värdering är särskilt användbar för situationer där man behöver följa bolagets värdeutveckling, ta in nya aktieägare, eller presentera värdet för styrelse och andra intressenter. Värderingen baseras på företagets och branschens historiska prestationer och är en maskinell analys som inte påverkas av analytikers antaganden.
Här finns en artikel på samma tema: Lundgrens Sverige AB.

Registrering och Certifieringar

PEC Sweden AB är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret, vilket är avgörande för att kunna bedriva verksamhet på ett lagligt sätt inom Sverige. Registreringen garanterar att företaget uppfyller alla skattemässiga och administrativa krav.

Kontakt och Besöksadress

För de som önskar komma i kontakt med PEC Sweden AB finns företaget tillgängligt via telefon på nummer 0550791100. Företagets besöksadress är DOKTOR ENWALLS VÄG 17, belägen i den pittoreska staden Kristinehamn. Detta ger potentiella kunder och partners enkel tillgång till företagets lokaler.
Läs artikeln om ämnet Lyreco advantage Sweden AB här.

Styrelse och Ledning

En vital del av varje företags framgång är dess ledning och styrelse. PEC Sweden AB:s styrelse består av individer med bred kompetens och erfarenhet som bidrar till företagets strategiska riktning och beslut. Ledningen, under VD Simon Per Bengt Blomster, har visat sig vara effektiv i att styra företaget mot lönsamhet och tillväxt.

Sammanfattning

PEC Sweden AB är ett företag med en stark ekonomisk grund och en stabil position på marknaden. Med en erfaren ledning, relevanta certifieringar och en tillgänglig kundservice, fortsätter företaget att vara en pålitlig aktör för sina kunder och partners. Den ekonomiska informationen och möjligheten till företagsvärdering erbjuder värdefull insikt för intressenter som önskar att förstå och engagera sig i företagets framtida utveckling.
PEV Sweden AB är en innovativ aktör inom förnybar energi, som fokuserar på att driva framtidens elbilsladdning.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.