Vattenfall Eldistribution AB säkerställer pålitlig elöverföring till svenska hushåll och företag.

Vattenfall eldistribution AB

Bolagsöversikt Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB är ett aktiebolag som spelar en central roll i den svenska energisektorn. Bolaget är ansvarigt för distributionen av elektricitet till ett stort antal hushåll och företag.

Med en historia som sträcker sig tillbaka till 1991, har företaget etablerat sig som en pålitlig aktör inom eldistribution.Huvudkontoret är beläget i Solna, Stockholms län.

 • Grundläggande information
  • Grundat: 1991
  • Huvudkontor: Solna, Stockholms län
  • Verksamhetsfokus: El-distribution
 • Tjänster och ansvarsområden
  • El-distribution till hushåll
  • El-distribution till företag
  • Underhåll av elnät
Företagsnamn Organisationsnummer Grundat Huvudkontor
Vattenfall Eldistribution AB 556417-0800 1991 Solna, Stockholms län

Finansiella Nyckeltal

Under 2022 rapporterade Vattenfall Eldistribution AB en omsättning på imponerande 11 792 093 tusen kronor. Resultatet efter finansiella poster var 1 536 184 tusen kronor och årets resultat landade på 1 209 209 tusen kronor. Dessa starka siffror återspeglar företagets stabilitet och framgång på marknaden.

Summa Tillgångar

Med en total summa tillgångar på 52 863 566 tusen kronor, framstår Vattenfall Eldistribution AB som en ekonomiskt robust organisation. Denna finansiella styrka möjliggör fortsatta investeringar i infrastruktur och teknologi för att säkerställa en pålitlig eldistribution.

Ledning och Styrelse

Annika Maria Viklund innehar rollen som VD för Vattenfall Eldistribution AB och leder företaget framåt med en vision om hållbarhet och innovation. Bolagets styrelse består av erfarna ledamöter som tillsammans bidrar till företagets strategiska riktning och beslutsfattande.
Vattenfall Eldistribution AB säkrar elförsörjningen till miljontals kunder i Sverige med ett pålitligt och effektivt elnät.

F-Skatt och Momsregistrering

Företaget är registrerat för F-skatt och är även momsregistrerat, vilket understryker dess ansvarstagande som ekonomisk aktör. Dessa registreringar är viktiga komponenter för att bedriva en seriös och laglig verksamhet inom Sverige.
Liknande artikel Apcoa parking Sverige AB.

Kontaktuppgifter

För att komma i kontakt med Vattenfall Eldistribution AB kan intressenter ringa till företagets telefonnummer 087395000. Besöksadressen är EVENEMANGSGATAN 13 i Solna, vilket även är företagets huvudkontor. Denna tillgänglighet underlättar för kunder och partners att engagera sig med företaget.

Årsredovisning och Bolagsvärdering

Intressenter kan ladda ner årsredovisningen för att få en djupare insikt i företagets ekonomiska hälsa och verksamhet. Bolagsvärderingen ger en indikation på företagets marknadsvärde och är en viktig faktor för investerare och andra ekonomiska aktörer som överväger att engagera sig med Vattenfall Eldistribution AB.
Läs även artikeln Hi3g access AB.

Sammanfattning

Vattenfall Eldistribution AB är en stark aktör inom eldistribution i Sverige. Med en solid ekonomisk grund, erfaren ledning och en tydlig inriktning mot hållbarhet och innovation, spelar företaget en viktig roll i att säkerställa en stabil och effektiv energiförsörjning till sina kunder. Den tillgängliga informationen på allabolag.se erbjuder en transparent översikt av företagets verksamhet och ekonomiska ställning.