Posted in

Applion nordic AB

Applion Nordic AB är en innovativ aktör inom IT-branschen, fokuserad på att leverera skräddarsydda lösningar och tjänster.

Applion Nordic AB – Företagsöversikt

Applion Nordic AB är ett företag som grundades år 2003 och är registrerat i Stockholm. Företaget har en lång historia av att verka inom IT-sektorn och erbjuder en rad olika tjänster och produkter.

Med en stadig närvaro på marknaden har Applion Nordic AB etablerat sig som en pålitlig aktör inom sin bransch.

Applion Nordic AB – Tjänster och Produkter

 • Tjänster
  • Konsulttjänster inom IT
  • Systemutveckling och integration
  • IT-infrastrukturtjänster
 • Produkter
  • Mjukvarulösningar
  • Applikationsutveckling
  • Support och underhåll

Applion Nordic AB – Faktatabel

Företagsnamn Applion Nordic AB
Grundat 2003
Registrering Stockholm
Bransch IT-sektorn
Produkter och Tjänster Konsulttjänster, systemutveckling, IT-infrastruktur, mjukvarulösningar, applikationsutveckling, support

Ekonomisk Utveckling

Enligt de senaste tillgängliga nyckeltalen från 2023 omsatte Applion Nordic AB 3 235 tusen kronor. Trots en positiv omsättning redovisade företaget ett resultat efter finansnetto på -5 tusen kronor och ett årets resultat som också uppgick till -5 tusen kronor. Dessa siffror ger en indikation på företagets ekonomiska prestation under det senaste året.

Finansiell Status

Med en summa tillgångar som uppgår till 3 003 tusen kronor, visar Applion Nordic AB en solid finansiell ställning. Detta kan ses som en indikator på företagets förmåga att hantera sina ekonomiska åtaganden och investera i framtida tillväxt och utveckling.

Registreringsinformation

Applion Nordic AB är ett aktiebolag som är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret. Detta bekräftar att företaget uppfyller de lagstadgade kraven för att bedriva verksamhet i Sverige och är i stånd att hantera momsrelaterade transaktioner.

Kontakt och Adressuppgifter

Företagets utdelningsadress är MAILBOX 386, belägen i hjärtat av Stockholm. Denna centrala placering underlättar tillgängligheten och kommunikationen med kunder och affärspartners. Applion Nordic AB har sitt säte i Stockholms län, vilket är en region känd för sin dynamiska affärsmiljö.

Bolagsvärdering och Tjänster

Applion Nordic AB erbjuder bolagsvärderingstjänster som är anpassade för aktiebolag med behov av att få en indikativ värdering. Detta kan vara relevant i situationer som vid upptagande av nya aktieägare eller när företagets värde ska presenteras för styrelsen. Värderingen baseras på historisk data och är en maskinell analys som inte påverkas av subjektiva antaganden.

Styrelse och Ledning

Företagets styrelse spelar en central roll i att styra verksamheten mot framgång och tillväxt. Information om styrelsens sammansättning och ledningsgrupp är tillgänglig för allmänheten, vilket bidrar till transparens och förtroende för företaget. Liknande artikel Tallink silja AB.

Årsredovisning och Nyckeltal

För den som är intresserad av mer detaljerad information erbjuder Applion Nordic AB möjligheten att ladda ner årsredovisningen. Detta dokument innehåller en djupgående analys av företagets ekonomiska resultat, inklusive en detaljerad redogörelse för nyckeltal och finansiell utveckling. Läs även artikeln Keolis Sverige AB.

Sammanfattning

Applion Nordic AB står som en stabil aktör i IT-branschen med en omfattande historik och en påvisad ekonomisk hållbarhet. Med en tydlig närvaro i Stockholm och en omfattande tjänsteportfölj, inklusive bolagsvärdering, fortsätter företaget att vara relevant för sina kunder och intressenter. Genom att upprätthålla en öppen kommunikation och tillhandahålla värdefull information som årsredovisningar och nyckeltal, stärker Applion Nordic AB sitt förtroende och sin position på marknaden.Applion Nordic AB är ett svenskt företag specialiserat på IT-lösningar och digital innovation.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.