Posted in

Lundgrens Sverige AB

Lundgrens Sverige AB är en dynamisk aktör inom svensk industri, känd för sitt engagemang i hållbar utveckling och innovation.

Bolagsöversikt Lundgrens Sverige AB – Företagsinformation

Lundgrens Sverige AB är ett företag med en lång historia som sträcker sig tillbaka till registreringsåret 1956. Bolaget har genom åren etablerat sig som en stabil aktör på den svenska marknaden.

Med sin bas i Askim, i Västra Götalands län, har Lundgrens Sverige AB utvecklat sin verksamhet för att möta både nuvarande och framtida kunders behov.

 • Historik och bakgrund
  • Grundat 1956
  • Långvarig närvaro på marknaden
 • Geografisk placering
  • Beläget i Askim
  • En del av Västra Götalands län
 • Verksamhetsutveckling
  • Anpassning till kundernas behov
  • Ständig förbättring och innovation
Företagsnamn Registreringsår Plats Län
Lundgrens Sverige AB 1956 Askim Västra Götalands län

Ekonomisk Utveckling

Under 2022 rapporterade Lundgrens Sverige AB en omsättning på imponerande 381 499 tusen kronor (tkr). Resultatet efter finansiella poster (Res. e. fin) landade på 26 490 tkr, vilket visar på bolagets förmåga att generera vinst. Årets resultat blev 11 755 tkr, vilket ytterligare stärker företagets finansiella position.

Styrelse och Ledning

Björn Fredrik Hedman är den som innehar rollen som verkställande direktör (VD) för Lundgrens Sverige AB. En stark och kompetent ledning är avgörande för ett företags framgång, och med en erfaren VD vid rodret är Lundgrens väl rustat för att navigera i affärsvärldens utmaningar.

Registreringsinformation

Företaget är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret, vilket är två viktiga indikatorer på ett seriöst och väletablerat företag. Dessa registreringar är avgörande för att kunna bedriva verksamhet och utföra transaktioner med andra företag och konsumenter i Sverige.

Kontaktuppgifter och Adress

För de som önskar komma i kontakt med Lundgrens Sverige AB finns telefonnummer 031840390 tillgängligt. Bolagets besöksadress är Datavägen 27, belägen i den trivsamma orten Askim. Det är här den dagliga verksamheten utförs och affärsrelationer underhålls.

Bolagsvärdering och Framtid

Med en stabil ekonomisk grund och en aktiv roll i branschen, är Lundgrens Sverige AB positionerat för fortsatt tillväxt och utveckling. Bolagsvärderingen reflekterar företagets marknadsställning och dess potential för framtida framgångar.

Tillgångar och Resurser

I slutet av 2022 uppgick summan av tillgångarna till 221 669 tkr, vilket inkluderar allt från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar. Dessa resurser är avgörande för Lundgrens Sverige AB:s förmåga att utveckla sin verksamhet och investera i nya möjligheter.
Denna artikel är även relevant för ämnet Inf company AB.

Årsredovisning och Nyckeltal

För den som vill fördjupa sig i företagets finansiella detaljer är årsredovisningen ett viktigt dokument. Den innehåller värdefull information om bolagets ekonomiska prestationer och ger insikt i nyckeltal som omsättning, resultat och tillgångar.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Ahlsell Sverige AB.

Varumärken och Koncernstruktur

Lundgrens Sverige AB kan ha flera varumärken registrerade under sitt namn, vilket är en indikation på en diversifierad verksamhet. Dessutom kan bolaget vara en del av en större koncernstruktur, vilket kan påverka dess strategiska beslut och marknadsposition.

Slutsats

Lundgrens Sverige AB står som en stark aktör i svensk näringsliv med en solid ekonomisk grund och en erfaren ledning. Företagets långa historia och moderna tillvägagångssätt signalerar en ljus framtid och fortsatt expansion i sina affärsområden.
Lundgrens Sverige AB är en mångsidig aktör inom byggbranschen, känd för sin kvalitet och innovation.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.