Posted in

Akind venture AB

Akind Venture AB är ett svenskt företag som fokuserar på innovativa lösningar inom tech-industrin.

Bolagsöversikt – Akind Venture AB

Akind Venture AB är ett företag som har varit registrerat sedan 2005 och har sitt säte i Linköping, Östergötlands län. Med en stabil närvaro på marknaden har företaget etablerat sig som en aktör inom sitt verksamhetsområde.

Johan Martin Henrik Skarborg är företagets verkställande direktör och under hans ledning har bolaget navigerat genom olika affärslandskap.

 • Grundläggande information
  • Registreringsår: 2005
  • Plats: Linköping, Östergötlands län
 • Ledning
  • VD: Johan Martin Henrik Skarborg
 • Marknadsposition
  • Stabil närvaro och etablerad aktör
Företagsnamn Registreringsår Säte VD
Akind Venture AB 2005 Linköping, Östergötlands län Johan Martin Henrik Skarborg

Nyckeltal för 2022

För det senaste räkenskapsåret, som avslutades 2022-12, rapporterade Akind Venture AB en omsättning på 347 085 tusen kronor. Trots en imponerande omsättning visar resultatet efter finansnetto ett minus på -33 730 tusen kronor. Årets resultat landade dock på positiva 2 757 tusen kronor, vilket indikerar att företaget har förmågan att generera vinst.

Summa tillgångar

Bolagets totala tillgångar uppgick till 1 203 415 tusen kronor enligt senaste bokslutet. Denna siffra ger en indikation på företagets storlek och dess ekonomiska kapacitet. Tillgångarna inkluderar allt från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar, vilket ger en bild av företagets totala ekonomiska resurser.Akind Venture AB, en innovativ startup, satsar på teknikdriven utveckling för att skapa hållbara lösningar för framtiden.

Kontakt och Adress

För de som önskar komma i kontakt med Akind Venture AB finns företaget tillgängligt via telefon på nummer 020-373840. Besöksadressen är GAMLA TANNEFORSVÄGEN 92, belägen i den livliga staden Linköping. Det är en plats där företaget bedriver sin dagliga verksamhet och tar emot besökare.

Registreringsinformation

Företaget är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret, vilket är viktigt för att bedriva verksamhet och genomföra transaktioner i Sverige. Denna information är avgörande för andra företag och konsumenter som överväger att göra affärer med Akind Venture AB.

Styrelse och Ledning

En kritisk del av varje företags framgång är dess ledning och styrelse. Akind Venture AB har en styrelse som ansvarar för de strategiska besluten och ser till att företagets långsiktiga planer följs. Detaljer om företagets styrelse kan hjälpa intressenter att förstå mer om företagets riktning och ledarskapsstil. Läs mer om Collector bank AB här.

Bolagsvärdering

Även om specifik information om Akind Venture AB:s bolagsvärdering inte är offentligt tillgänglig, är det klart att företagets ekonomiska resultat och tillgångar spelar en viktig roll i dess värdering. Nyckeltalen och företagets prestation över tid är centrala faktorer som påverkar dess marknadsvärde.

Sammanfattning

Akind Venture AB är ett etablerat företag med en solid närvaro i sitt verksamhetsområde. Med en erfaren VD vid rodret och en kompetent styrelse har företaget visat på en förmåga att generera omsättning och behålla en stark ställning på marknaden. Företagets ekonomiska data, tillgänglig via årsredovisningar och nyckeltal, ger en tydlig bild av dess ekonomiska hälsa och potential. För mer mer information besök ##domain##.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.