Posted in

Fulmarus bilar AB

Fulmarus Bilar AB erbjuder ett brett utbud av hållbara och innovativa fordon, anpassade för framtidens mobilitetsbehov.

Bolagsöversikt – Fulmarus Bilar AB

Fulmarus Bilar AB är ett företag som har sitt säte i Eskilstuna, Södermanlands län. Med en omsättning på 8 429 tusen kronor under 2022 och ett resultat efter finansnetto på 16 tusen kronor, visar företaget på en stadig ekonomisk prestation.

Det är viktigt att notera att årets resultat landade på 4 tusen kronor, vilket indikerar en positiv slutföring av det gångna året.

Företagets totala tillgångar uppgår till 5 479 tusen kronor, vilket ger en bild av företagets storlek och ekonomiska hälsa.

  • Omsättning: 8 429 tusen kronor
  • Resultat efter finansnetto: 16 tusen kronor
    • Årets resultat: 4 tusen kronor
  • Totala tillgångar: 5 479 tusen kronor
År Omsättning (tusen kronor) Resultat efter finansnetto (tusen kronor) Årets resultat (tusen kronor) Totala tillgångar (tusen kronor)
2022 8 429 16 4 5 479

Nyckeltal och Finansiell Utveckling

Nyckeltalen för Fulmarus Bilar AB ger en insikt i företagets finansiella utveckling över tid. Det är värt att observera att bokslutet från 2018 sträcker sig över 17 månader, vilket kan påverka jämförelser med efterföljande år. De senaste årens siffror pekar på en konsekvent omsättning och ett stabilt resultat efter finansnetto, vilket kan ses som en indikation på företagets förmåga att upprätthålla lönsamhet.

Företagsform och Registreringsinformation

Fulmarus Bilar AB är ett aktiebolag som är både F-skatt och momsregistrerat. Företaget registrerades år 2017, vilket ger det en relativt kort, men händelserik historia inom bilbranschen. Denna information är central för intressenter som vill förstå företagets juridiska och skattemässiga status.
Fulmarus Bilar AB specialiserar sig på hållbara elbilar, kombinerar innovation med miljömedvetenhet för framtiden.

Kontaktuppgifter och Adress

För de som önskar komma i kontakt med Fulmarus Bilar AB finns besöksadressen Junivägen 1, belägen i den livliga staden Eskilstuna. Detta geografiska läge kan vara till fördel för företaget, med tanke på stadens tillgänglighet och närhet till potentiella kunder och samarbetspartners.

Bolagsvärdering och Ekonomisk Analys

För intressenter som överväger investeringar eller partnerskap erbjuder Fulmarus Bilar AB en bolagsvärderingstjänst som är baserad på historisk prestation och branschdata. Denna maskinella analys är fri från subjektiva antaganden och ger en indikativ bild av företagets aktievärde. En sådan värdering kan vara avgörande vid scenarier som att ta in nya aktieägare eller presentera värdeutvecklingen för styrelsen.
Läs artikeln om ämnet Bilweb auctions AB här.

Styrelse och Ledning

En stark och erfaren styrelse är avgörande för ett företags framgång. Fulmarus Bilar AB:s styrelse består av individer med kompetens och erfarenhet som är relevant för bilbranschen. Deras ledarskap är en viktig faktor som bidrar till företagets strategiska riktning och operativa beslut.
Här finns en artikel på samma tema: Björks bil AB.

Sammanfattning

Fulmarus Bilar AB framstår som ett stabilt företag med en solid ekonomisk grund. Med en konsekvent omsättning och positiva resultat, tillsammans med en professionell styrelse och en tydlig närvaro i Eskilstuna, är företaget positionerat för fortsatt verksamhet och tillväxt inom bilsektorn. Dess tjänster inom bolagsvärdering erbjuder dessutom ett mervärde för potentiella investerare och affärspartners.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.