Posted in

Leaddesk solution AB

LeadDesk Solution AB erbjuder molnbaserade callcenter-lösningar för effektivare kundkontakt och försäljning.

LeadDesk Solutions AB – Företagsinformation

LeadDesk Solutions AB är ett företag som har varit aktivt sedan registreringsåret 2001. Med sitt säte i Jämtlands län, närmare bestämt på ÖNESLINGAN 11 i Frösön, erbjuder företaget tjänster inom sitt affärsområde.

Som ett aktiebolag är LeadDesk Solutions AB en del av den svenska näringslivsstrukturen och har genom åren etablerat sig som en aktör på marknaden.

 • Huvudkontor
  • Adress: ÖNESLINGAN 11, Frösön
  • Län: Jämtlands län
 • Organisationsnummer
  • 556615-2442
 • Registreringsår
  • 2001
 • Status
  • Aktiebolag
Företagsnamn Organisationsnummer Adress Län Registreringsår
LeadDesk Solutions AB 556615-2442 ÖNESLINGAN 11, Frösön Jämtlands län 2001

Ekonomisk Utveckling

En titt på företagets ekonomi visar att omsättningen för år 2022 uppgick till 25 898 tusen kronor. Trots en positiv omsättning redovisar företaget ett resultat efter finansnetto-119 tusen kronor och ett årets resultat-36 tusen kronor. Dessa siffror ger en indikation på företagets ekonomiska hälsa och prestation under det senaste verksamhetsåret.

Ledning och Styrelse

Verksamheten leds av VD Olli Nokso-Koivisto, som ansvarar för den dagliga driften och den strategiska inriktningen av företaget. Styrelsen spelar en viktig roll i att säkerställa företagets riktning och överensstämmer med dess långsiktiga mål. LeadDesk Solutions AB:s styrelse består av individer med bred erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till företagets framgång.

Registrering och Skattestatus

Företaget är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret, vilket är viktiga indikatorer på att det är en seriös och laglydig verksamhet. Denna status möjliggör för LeadDesk Solutions AB att på ett effektivt sätt hantera skatter och avgifter i enlighet med svensk lagstiftning. Denna artikel är även relevant för ämnet Lowell Sverige AB.

Kontakt och Besöksadress

LeadDesk Solutions AB kan kontaktas via telefonnummer 063183440. För de som önskar besöka företaget i person är besöksadressen ÖNESLINGAN 11, 832 51 Frösön. Detta kan vara särskilt relevant för kunder, affärspartners och jobbsökande som vill ha en direktkontakt med företaget. Här finns en liknande artikel på samma tema: Svenska spel sport & casino AB.

Bolagsvärdering och Finansiell Status

Även om det inte finns någon offentlig information om bolagsvärderingen, kan man anta att företagets ekonomiska nyckeltal spelar en stor roll i dess värdering. Med tanke på de senaste ekonomiska rapporterna kan intressenter få en uppfattning om LeadDesk Solutions AB’s finansiella stabilitet och potential för framtida tillväxt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är LeadDesk Solutions AB ett etablerat företag med en lång historia och en tydlig närvaro inom sin bransch. Trots vissa finansiella utmaningar under det senaste räkenskapsåret, fortsätter företaget att vara en aktiv deltagare på marknaden. Med en erfaren ledning och styrelse, samt en klar registrerings- och skattestatus, är LeadDesk Solutions AB positionerat för att fortsätta sin verksamhet och sträva efter framtida framgångar.LeadDesk Solution AB optimerar kundinteraktioner med sin molnbaserade kontaktcenterprogramvara för effektivare försäljning och service.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.