Posted in

Bravida Sverige AB

Bravida Sverige AB är en ledande leverantör av tekniska installationer och tjänster för byggnader och infrastruktur.

Bolagsöversikt Bravida Sverige AB – Företagsinformation

Bravida Sverige AB är ett ledande företag inom installation och service av el, värme, sanitet och ventilation. Med en historia som sträcker sig tillbaka till 1978, har Bravida vuxit till att bli en betydande aktör på den svenska installationsmarknaden.

Företagets huvudkontor är beläget på Mikrofonvägen 28 i Hägersten, Stockholms län. Bravida är känt för att leverera helhetslösningar som omfattar allt från design och projektering till installation och underhåll.

 • Helhetslösningar
  • Design och projektering
  • Installation
  • Underhåll
 • Kärnverksamhetsområden
  • El
  • Värme
  • Sanitet
  • Ventilation
Företagsnamn Grundat Huvudkontor Verksamhetsområden
Bravida Sverige AB 1978 Mikrofonvägen 28, Hägersten Installation och service av el, värme, sanitet, ventilation

Ekonomisk Stabilitet

I den senaste ekonomiska rapporteringen för 2022 redovisade Bravida en omsättning på imponerande 11 137 071 tusen kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 466 700 tusen kronor, vilket visar på företagets förmåga att generera vinst i sin verksamhet. Trots ett negativt årets resultat på -111 563 tusen kronor, visar Bravidas summa tillgångar6 065 617 tusen kronor att företaget har en stark ekonomisk grund att stå på.

Ledning och Organisation

Per Evert Mattias Johansson innehar rollen som VD för Bravida Sverige AB och är en central figur i företagets ledning. Bravidas styrelse och ledning är sammansatt av erfarna individer som tillsammans styr företaget mot fortsatt tillväxt och framgång. Med en organisation som värdesätter kompetens och kvalitet, är Bravida väl rustat för att möta framtida utmaningar inom branschen.

Tjänster och Lösningar

Bravida erbjuder ett brett utbud av tjänster inom teknisk installation och service. Företaget har en stark position på marknaden när det gäller att leverera energieffektiva och hållbara lösningar till sina kunder. Genom att kombinera modern teknik med djup branschkunskap, kan Bravida skräddarsy lösningar som uppfyller specifika behov och krav från kunder inom såväl privat som offentlig sektor.
Bravida Sverige AB erbjuder helhetslösningar inom installation och service för el, VVS och ventilation.

Affärsmodell och Strategi

Bravidas affärsmodell fokuserar på att vara en komplett tjänsteleverantör och att erbjuda sina kunder service genom hela anläggningens livscykel. Genom att arbeta nära sina kunder, strävar företaget efter att bygga långsiktiga relationer och att vara en pålitlig partner. Bravida satsar på att växa både organiskt och genom förvärv, vilket stärker deras marknadsposition och utökar deras tjänsteutbud.

Hållbarhet och Miljö

Hållbarhet är en viktig del av Bravidas verksamhet. Företaget arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan och att främja miljövänliga lösningar. Genom att implementera hållbara tekniker och metoder i sina projekt, bidrar Bravida till en mer hållbar byggbransch och ett grönare samhälle.

Kundservice och Support

Kundnöjdhet är en prioritet för Bravida, och företaget strävar efter att erbjuda högklassig service och support. Med en tillgänglig kundtjänst och ett omfattande nätverk av servicetekniker, säkerställer Bravida att kundernas behov och förväntningar alltid möts med professionalism och expertis.

Expansion och Framtidsutsikter

Bravida fortsätter att expandera sin närvaro i Sverige genom strategiska förvärv och genom att etablera sig på nya marknader. Med en stark ekonomi och en klar strategi för tillväxt, ser framtiden ljus ut för Bravida. Företaget är väl positionerat för att fortsätta vara en ledande aktör inom installationsbranschen och att leverera värde till sina aktieägare, kunder och samhället i stort.
Läs mer om Fulmarus bilar AB här.

Kontakt och Företagsinformation

För mer information om Bravida Sverige AB, kan intressenter nå företaget via telefonnummer 08-695 20 00. Besökare och kunder är välkomna att besöka företagets huvudkontor på adressen Mikrofonvägen 28, 126 38 Hägersten. Mer detaljerad information om företaget, inklusive styrelse och finansiella rapporter, kan hittas på deras officiella webbplats eller genom att ladda ner deras årsredovisning.
Läs artikeln om ämnet Bilweb auctions AB här.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.