Posted in

Boets bildemontering AB

Boets Bildemontering AB erbjuder pålitliga tjänster för demontering och återvinning av bildelar, med miljön i fokus.

Boets Bildemontering AB – Företagsinformation

Boets Bildemontering AB är ett företag som har specialiserat sig på att demontera fordon och återvinna bildelar. Med en omsättning på 49 008 tusen kronor under 2022, visar företaget på en stadig ekonomisk prestation.

Resultatet efter finansnetto (Res.e.fin) uppgick till 9 053 tusen kronor, och årets resultat landade på 5 370 tusen kronor.

Totalt uppgick summa tillgångar till 28 249 tusen kronor. Dessa siffror ger en indikation på företagets ekonomiska hälsa och dess kapacitet att hantera sina finansiella förpliktelser.

  • Nyckeltal
    • Omsättning: 49 008 tusen kr
    • Resultat efter finansnetto: 9 053 tusen kr
    • Årets resultat: 5 370 tusen kr
    • Summa tillgångar: 28 249 tusen kr
Nyckeltal 2022 (tusen kr)
Omsättning 49 008
Resultat efter finansnetto (Res. e. fin) 9 053
Årets resultat 5 370
Summa tillgångar 28 249

Ledning och Styrelse

VD för Boets Bildemontering AB är Claes Jimmy Iby, som leder företaget framåt. Bolaget är ett aktiebolag och har varit registrerat för F-Skatt sedan grundandet år 2008. Det är också registrerat i Momsregistret, vilket är viktigt för alla transaktioner och ekonomisk rapportering. Styrelsen spelar en central roll i företagets strategiska beslut och dess medlemmar är avgörande för bolagets framgång.

Plats och Kontaktuppgifter

Boets Bildemontering AB är beläget på adressen Boet Ugglehult, i Ödeshög som ligger i Östergötlands län. För de som önskar besöka eller komma i kontakt med företaget är detta den primära adressen. Att ha tydliga och tillgängliga kontaktuppgifter är essentiellt för kundservice och affärsrelationer.

Företagsvärdering och Tjänster

Boets Bildemontering AB erbjuder en tjänst för företagsvärdering som är speciellt anpassad för aktiebolag som behöver ett indikativt aktievärde. Denna tjänst kan vara användbar i olika situationer, såsom vid värdeutvecklingsuppföljning, införande av nya aktieägare eller presentation av värdet för styrelsen och andra intressenter. Värderingen baseras på historiska prestationer och är en maskinell analys, vilket innebär att den är opåverkad av subjektiva antaganden. För mer mer information besök ##domain##.

Historisk Utveckling och Framtid

Företagets historiska utveckling kan ses i de årliga boksluten och nyckeltalen som ger en bild av hur Boets Bildemontering AB har presterat över tid. Denna information är viktig för att kunna göra framtidsprognoser och bedöma företagets potentiella tillväxt och lönsamhet. Ett företags historik är ofta en indikator på dess förmåga att anpassa sig till marknadens förändringar och behålla sin konkurrenskraft.Boets Bildemontering AB erbjuder professionell demontering av fordon och återvinning av bildelar i en miljövänlig anda.

Årsredovisning och Officiell Information

Intressenter kan ladda ner och granska Boets Bildemonterings årsredovisning för att få en djupare insikt i företagets ekonomiska situation och verksamhet. Årsredovisningen innehåller detaljerad information om företagets räkenskaper, strategier och framtidsutsikter. Officiell information såsom årsredovisningar är grundläggande för transparens och förtroende mellan företaget, dess kunder och andra affärspartners. Läs mer om Intrum sverige AB här.

Ansvar och Miljömedvetenhet

En viktig aspekt av Boets Bildemonterings verksamhet är deras ansvar för miljön. Genom att demontera fordon och återvinna bildelar, bidrar företaget till en mer hållbar användning av resurser och minskning av avfall. Miljömedvetenhet är en allt viktigare del i moderna företags verksamhet, och Boets Bildemontering AB verkar ta detta ansvar på allvar.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är Boets Bildemontering AB ett företag med en stabil ekonomisk grund och en tydlig inriktning på återvinning och miljöansvar. Med en erfaren VD och en aktiv styrelse, har företaget en stark styrning som kan navigera genom branschens utmaningar. Genom att tillhandahålla värdefulla tjänster som företagsvärdering och genom att upprätthålla en hög nivå av miljöansvar, positionerar sig Boets Bildemontering AB som en viktig aktör på marknaden för bildemontering.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.