Posted in

Arvika auktionsverk AB

Arvika Auktionsverk AB är en väletablerad aktör inom auktioner, känd för sin expertis i konst och antikviteter.

Bolagsöversikt – Arvika Auktionsverk Fastighetsbolag AB

Arvika Auktionsverk Fastighetsbolag AB är ett företag som har en lång historia av att hantera auktioner och fastighetsförvaltning. Med en registrering som aktiebolag år 2007 har företaget etablerat sig som en stark aktör på marknaden.

Under ledning av VD Jörgen Bengt-Olof Andersson, har Arvika Auktionsverk Fastighetsbolag AB utvecklats till en viktig del av den lokala ekonomin i Värmlands län, och särskilt i Arvika.

Viktiga Aspekter av Arvika Auktionsverk Fastighetsbolag AB

 • Historia
  • Lång tradition inom auktioner
  • Expertis inom fastighetsförvaltning
 • Registrering och etablering
  • Aktiebolag sedan 2007
  • Stark position på marknaden
 • Ledning
  • VD: Jörgen Bengt-Olof Andersson
  • Förankring i lokal ekonomi
 • Geografisk närvaro
  • Central roll i Värmlands län
  • Signifikant närvaro i Arvika

Fakta om Arvika Auktionsverk Fastighetsbolag AB

Företagsnamn Registreringsår VD Verksamhetsområde
Arvika Auktionsverk Fastighetsbolag AB 2007 Jörgen Bengt-Olof Andersson Auktioner och fastighetsförvaltning

Ekonomisk Utveckling

Under det senaste bokslutsåret, som avslutades 2022-12, redovisade företaget en omsättning på 984 tusen kronor. Detta resultat efter finansiella poster låg på 370 tusen kronor, och årets resultat uppgick till 340 tusen kronor. Dessa siffror speglar företagets ekonomiska hälsa och dess förmåga att generera vinst.

Fastighetsportfölj

Summan av tillgångar i företaget uppgick till 9 675 tusen kronor för år 2022, vilket indikerar en stabil fastighetsportfölj. Arvika Auktionsverk Fastighetsbolag AB har under årens lopp byggt upp en betydande portfölj av fastigheter som både genererar inkomster och representerar värdefulla tillgångar.

Registreringsinformation

Företaget är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret, vilket underlättar för affärsverksamhet och transaktioner. Denna information är viktig för både kunder och affärspartners som vill säkerställa att de arbetar med ett seriöst och lagligt företag.
Läs mer om FB säkerhetstjänster AB här.

Kontakt och Lokalisering

För de som önskar kontakta Arvika Auktionsverk Fastighetsbolag AB finns företaget på Stränggatan 8 i Arvika. Med ett centralt beläget kontor är de välplacerade för att hantera kunder och affärer i regionen. Kontaktuppgifterna inkluderar telefonnummer 0570-22233, vilket gör det enkelt för intressenter att nå ut till företaget.

Styrelse och Ledning

Styrelsen för Arvika Auktionsverk Fastighetsbolag AB spelar en nyckelroll i företagets framgång. Med erfarna ledamöter som bidrar med sin expertis, säkerställer styrelsen att företaget drivs effektivt och i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser. Styrelsens sammansättning kan ses som en indikator på företagets riktning och strategi.
Arvika Auktionsverk AB erbjuder expertis inom värdering och försäljning av konst, antikviteter och samlarföremål.

Tjänster och Verksamhetsområden

Verksamheten hos Arvika Auktionsverk Fastighetsbolag AB omfattar inte bara auktioner utan även fastighetsförvaltning. Dessa tjänster innefattar allt från försäljning av objekt via auktion till förvaltning och underhåll av fastigheter. Företagets breda kompetens inom dessa områden gör dem till en värdefull partner för både säljare och fastighetsägare.
För mer mer information besök ##domain##.

Årsredovisning och Nyckeltal

Intresserade parter kan ladda ner företagets årsredovisning för att få en djupare insikt i ekonomin och verksamheten. Nyckeltalen som presenteras i årsredovisningen ger en överblick av företagets finansiella ställning och prestanda över tid. Dessa dokument är viktiga verktyg för investerare och analytiker som vill förstå företagets ekonomiska utveckling.

Sammanfattning

Arvika Auktionsverk Fastighetsbolag AB står som ett exempel på ett framgångsrikt företag som kombinerar traditionella auktionsverksamheter med modern fastighetsförvaltning. Med en stabil ekonomisk grund och en aktiv närvaro i Arvika, är företaget väl positionerat för fortsatt tillväxt och framgång. Genom att upprätthålla hög service och expertis, fortsätter de att vara en betydande aktör i regionens affärsliv.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.