Posted in

Inf company AB

Inf company AB specialiserar sig på innovativa IT-lösningar som effektiviserar företagsprocesser och driver digital transformation.

Bolagsöversikt av INF Company AB

INF Company AB är ett aktiebolag som har varit registrerat sedan 2006 och är beläget i Höganäs, Skåne län. Med en stabil närvaro på marknaden har företaget etablerat sig som en aktör inom sin bransch.

Bolaget är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret, vilket understryker dess seriösa närvaro i näringslivet.

Kontaktuppgifterna till företaget inkluderar telefonnummer och en fysisk besöksadress på Lokegatan 5, vilket gör det tillgängligt för kunder och affärspartners.

 • Grundläggande information
  • Registreringsår: 2006
  • Belägenhet: Höganäs, Skåne län
 • Registreringsstatus
  • F-skatt: Registrerat
  • Momsregister: Registrerat
 • Kontaktuppgifter
  • Adress: Lokegatan 5
  • Telefonnummer: [Ange telefonnummer]
Attribut Information
Företagsnamn INF Company AB
Registreringsår 2006
Plats Höganäs, Skåne län
F-skattsregistrering Ja
Momsregistrerad Ja
Adress Lokegatan 5

Ekonomisk Uppdatering och Nyckeltal

Nyckeltalen för 2023 visar på en omsättning på 181 792 tusen kronor och ett resultat efter finansnetto på 15 453 tusen kronor. Årets resultat landade på 12 358 tusen kronor, vilket kan ses som en indikation på företagets lönsamhet. Med summa tillgångar uppgående till 45 578 tusen kronor, ger dessa siffror en ögonblicksbild av bolagets ekonomiska ställning. Denna information är särskilt relevant för investerare och analytiker som följer INF Company ABs ekonomiska utveckling.

Tjänster för Bolagsvärdering

För de som är intresserade av en bolagsvärdering av INF Company AB, erbjuder företaget en tjänst som ger en indikativ värdering baserad på historisk prestation. Denna värdering är maskinell och tar inte hänsyn till icke officiell information såsom preliminära bokslut eller egna framtidsprognoser. Detta kan vara användbart i situationer där man behöver följa bolagets värdeutveckling eller presentera värdet för styrelse och potentiella investerare.
Inf Company AB specialiserar sig på innovativa IT-lösningar som effektiviserar företagsprocesser och driver digital transformation.

Kriterier för Bolagsvärdering

INF Company AB uppfyller de specifika kriterier som krävs för att kunna genomgå en bolagsvärdering. Dessa inkluderar att ha åtminstone tre registrerade bokslut och ett aktivt företag med positivt justerat eget kapital. Dessutom ska det senast inlämnade bokslutet inte vara äldre än 24 månader och företaget ska ha haft en viss omsättning de senaste tre åren. Dessa kriterier säkerställer att värderingen är relevant och baserad på en entydig bokslutshistorik.

Priser för Värderingstjänster

För de som är intresserade av en mer detaljerad värdering erbjuds olika paket. En standard bolagsvärdering kostar 6995 kronor exklusive moms, medan en mer omfattande koncernvärdering ligger på 9995 kronor exklusive moms. Dessa priser reflekterar den detaljgrad och expertis som krävs för att genomföra en noggrann värdering av ett företag som INF Company AB.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Ahlsell Sverige AB.

Styrelse och Ledning

Information om styrelsen för INF Company AB är tillgänglig för allmänheten, vilket ger insyn i företagets ledning och beslutsfattande organ. Denna transparens är viktig för aktieägare och andra intressenter som vill förstå hur företaget styrs och vilka som har det yttersta ansvaret för dess drift.

Kontakt och Besöksinformation

För den som vill komma i kontakt med INF Company AB finns både telefonnummer och en fysisk adress tillgänglig. Företaget välkomnar besök på sitt kontor på Lokegatan 5 i Höganäs, vilket underlättar direkt kommunikation och samarbete med kunder och affärspartners.

Sammanfattning

INF Company AB är ett väletablerat företag med en stark ekonomisk ställning och erbjuder tjänster för bolagsvärdering som kan vara av intresse för en bred publik, inklusive investerare och företagsledare. Med tydliga kontaktvägar och en transparent styrelsestruktur, står bolaget väl rustat för framtida affärsmöjligheter och tillväxt.
Läs även artikeln Visma financial solutions AB.

Ingrid Björk är en erfaren skribent inom pressreleaser och artikelmarknadsföring. Med sin skarpa penna och kreativa tänkande hjälper hon företag att kommunicera effektivt och nå ut till sina målgrupper. Ingrid har en gedigen erfarenhet av att utforma innehåll som inte bara informerar utan också engagerar och inspirerar läsarna. Hon är en mästare på att förmedla budskap på ett klart och övertygande sätt.