Posted in

Meca Sweden AB

Meca Sweden AB är en ledande distributör av bildelar och verktyg i Norden, erbjudande kvalitet och service till bilverkstäder.

Bolagsöversikt – MECA Sweden AB

MECA Sweden AB är ett företag som har en lång historia av att leverera produkter och tjänster inom bilbranschen. Med ett registreringsår som sträcker sig tillbaka till 1989, har företaget etablerat sig som en pålitlig aktör på marknaden.

Huvudkontoret är placerat i Malmö, Skåne län, där de har sitt säte på Stenåldersgatan 27.Företagets verksamhet omfattar allt från försäljning av bildelar till service och underhåll.

 • Historik och etablering
  • Grundat 1989
  • Långvarig närvaro i bilbranschen
 • Huvudkontor
  • Beläget i Malmö, Skåne län
  • Adress: Stenåldersgatan 27
 • Verksamhetsområden
  • Försäljning av bildelar
  • Service och underhåll
Företagsnamn Registreringsår Plats Adress
MECA Sweden AB 1989 Malmö, Skåne län Stenåldersgatan 27

Nyckeltal 2022

Under 2022 visade MECA Sweden AB en omsättning1 147 065 tusen kronor (tkr), vilket speglar företagets ekonomiska aktivitet för året. Resultatet efter finansnetto (Res. e. fin) landade på 94 739 tkr, medan årets resultat visade ett minus på -4 622 tkr. Totalt uppgick summa tillgångar till 417 874 tkr, vilket ger en bild av företagets storlek och resurser.

Ledning och Styrelse

Petra Ulrika Bendelin innehar rollen som VD för MECA Sweden AB, och är en av nyckelpersonerna i företagets ledning. Styrelsen består av flera medlemmar som tillsammans ansvarar för företagets strategiska riktning och övergripande beslut. Det är viktigt för intressenter att känna till de personer som styr företaget och deras bakgrund.

Ekonomisk Stabilitet

Att granska MECA Sweden AB:s ekonomiska stabilitet är av stor vikt för investerare, leverantörer och kunder. Företagets nyckeltal, som inkluderar omsättning och årets resultat, ger en indikation på dess finansiella hälsa. Dessutom är företagets totala tillgångar en viktig faktor att beakta när man utvärderar dess ekonomiska styrka.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Venczels bil & maskin AB.

Moms och F-Skatt

MECA Sweden AB är registrerat i Momsregistret, vilket är ett tecken på att de bedriver verksamhet som kräver momsredovisning. Dessutom är företaget registrerat för F-skatt, vilket innebär att de själva ansvarar för att betala in preliminärskatt och sociala avgifter. Dessa registreringar är viktiga att notera för de som gör affärer med företaget.
För mer mer information besök ##domain##.

Kontaktuppgifter

För de som önskar komma i kontakt med MECA Sweden AB är företagets telefonnummer 040-671 60 60. Detta kan vara användbart för potentiella kunder, leverantörer eller andra intressenter som behöver ställa frågor eller inleda samarbeten med företaget.
Meca Sweden AB är en ledande leverantör av bildelar och verkstadstjänster i Norden.

Årsredovisning och Bolagsvärdering

Intresserade kan ladda ner årsredovisningen för att få en djupare insikt i MECA Sweden AB:s ekonomiska prestanda och affärsstrategier. För dem som överväger att investera i företaget kan en bolagsvärdering ge en uppskattning av företagets marknadsvärde och potential för framtida tillväxt.

Ingrid Björk är en erfaren skribent inom pressreleaser och artikelmarknadsföring. Med sin skarpa penna och kreativa tänkande hjälper hon företag att kommunicera effektivt och nå ut till sina målgrupper. Ingrid har en gedigen erfarenhet av att utforma innehåll som inte bara informerar utan också engagerar och inspirerar läsarna. Hon är en mästare på att förmedla budskap på ett klart och övertygande sätt.