Posted in

Diamax business group AB

Diamax Business Group AB är ett svenskt företag specialiserat på försäljning och distribution av varor och tjänster.

Översikt av Diamax Business Group AB

Diamax Business Group AB är ett aktiebolag som har varit aktivt sedan registreringsåret 2011. Företaget har sitt säte i Umeå, beläget i Västerbottens län.

Med en stadig närvaro i näringslivet har bolaget etablerat sig som en aktör med en betydande roll inom sin bransch.

VD för bolaget är Johan Axel Hettinger, som leder verksamheten framåt.

Företagsinformation

 • Grundläggande fakta
  • Registreringsår: 2011
  • Säte: Umeå, Västerbottens län
 • Ledning
  • Verkställande direktör: Johan Axel Hettinger
 • Branschtillhörighet
  • Bransch: Specificeras ej
  • Roll i näringslivet: Betydande aktör
Företagsnamn Registreringsår VD Säte
Diamax Business Group AB 2011 Johan Axel Hettinger Umeå, Västerbottens län

Ekonomisk Performance

Bolagets ekonomiska nyckeltal för år 2022 visar en omsättning på 23 487 tusen kronor och ett resultat efter finansiella poster (Res. e. fin) på 2 284 tusen kronor. Årets resultat uppgick till 1 740 tusen kronor, vilket indikerar en positiv lönsamhet. Med totala tillgångar på 7 440 tusen kronor, reflekterar siffrorna ett stabilt ekonomiskt fundament för Diamax Business Group AB.

Registreringsinformation

Bolaget är både F-Skatt och momsregistrerat, vilket tyder på en ordnad skattemässig hantering. Denna information är viktig för kunder och samarbetspartners som önskar att ingå affärsrelationer med företaget. Att vara korrekt registrerad och följa gällande skattelagar är avgörande för företagets rykte och trovärdighet.

Kontakt och Besöksadress

För att komma i kontakt med Diamax Business Group AB kan intressenter ringa till telefonnummer 090-8888265. Besöksadressen är Västra Esplanaden 19, vilket är centralt beläget i Umeå. Denna tillgänglighet underlättar för både befintliga och potentiella kunder samt affärspartners att besöka företaget.
Liknande artikel Yunexpress nordic AB.

Företagsvärdering och Tjänster

För de som är intresserade av en företagsvärdering av Diamax Business Group AB, erbjuder bolaget en tjänst som bygger på historisk prestation och branschstandarder. Värderingstjänsten är maskinell och opåverkad av subjektiva analytikerantaganden. Detta ger en objektiv bild av bolagets värde, vilket kan vara avgörande vid exempelvis kapitalanskaffning eller försäljning av företaget.
Läs även artikeln BSH home appliances AB.

Styrelse och Organisation

En stark och kompetent styrelse är kärnan i varje framgångsrikt företag. För Diamax Business Group AB är det inget undantag. Bolagets styrelse består av individer med bred kompetens och erfarenhet som bidrar till företagets strategiska utveckling och tillväxt. Detta säkerställer att företaget navigerar korrekt genom affärsmässiga utmaningar och möjligheter.

Uppdaterad Information

Det är viktigt att notera att företagsinformationen för Diamax Business Group AB senast uppdaterades den 22 mars 2024. Regelmässiga uppdateringar är avgörande för att hålla informationen aktuell och tillförlitlig, vilket är en service som uppskattas av både befintliga och potentiella affärspartners.

Slutord

Diamax Business Group AB representerar en etablerad aktör med en stabil ekonomisk grund och en professionell organisation. Med en tydlig närvaro i Umeå och en öppenhet för värdering och transparens, står företaget väl rustat för framtida utmaningar och möjligheter. För den som söker en affärspartner eller önskar veta mer om företagets tjänster och erbjudanden, erbjuder Diamax Business Group AB en solid grund för ett framgångsrikt samarbete.
Diamax Business Group AB är en dynamisk aktör inom företagstjänster, som erbjuder skräddarsydda lösningar för att driva tillväxt och effektivitet.

Ingrid Björk är en erfaren skribent inom pressreleaser och artikelmarknadsföring. Med sin skarpa penna och kreativa tänkande hjälper hon företag att kommunicera effektivt och nå ut till sina målgrupper. Ingrid har en gedigen erfarenhet av att utforma innehåll som inte bara informerar utan också engagerar och inspirerar läsarna. Hon är en mästare på att förmedla budskap på ett klart och övertygande sätt.