Posted in

Keolis Sverige AB

Keolis Sverige AB driver kollektivtrafik i flera svenska städer, bidragande till hållbar och tillgänglig mobilitet.

Bolagsöversikt Keolis Sverige AB

Keolis Sverige AB är ett företag med en lång historia inom transportsektorn. Grundat 1993, har företaget vuxit till att bli en av de ledande aktörerna inom kollektivtrafiken i Sverige.

Med huvudkontor beläget på Gjörwellsgatan 30 i Stockholm, har Keolis etablerat en stark närvaro både i huvudstaden och runtom i landet.

 • Historik och Utveckling
  • Grundades 1993
  • Expansion till en av de ledande inom svensk kollektivtrafik
 • Huvudkontor
  • Beläget på Gjörwellsgatan 30, Stockholm
  • Centrum för verksamhetens strategiska beslut
 • Närvaro i Sverige
  • Stark närvaro i Stockholm
  • Verksamhet över hela landet
Företagsnamn Grundat Huvudkontor Bransch
Keolis Sverige AB 1993 Gjörwellsgatan 30, Stockholm Transport

Ekonomisk Utveckling

Under 2022 rapporterade Keolis Sverige AB en omsättning5 406 765 tusen kronor (tkr), vilket är en indikation på företagets storlek och påverkan på marknaden. Företagets resultat efter finansnetto (Res. e. fin) landade på 674 017 tkr, medan årets resultat visade en stark siffra på 369 065 tkr. Dessa siffror speglar företagets finansiella hälsa och förmåga att generera vinst.

Kontakt och Ledning

Keolis Sverige AB leds av VD Mikael Sven Tore Wågberg, som har ansvaret för företagets strategiska riktning och dagliga drift. Företaget är lättillgängligt för kontakt via telefon på numret 0851902000, och deras besöksadress är Gjörwellsgatan 30 BV, 112 60 Stockholm. Deras närvaro i Stockholms län understryker deras betydelse i regionens transportnät.

Finansiell Status och Nyckeltal

En närmare titt på Keolis Sverige AB:s finansiella status och nyckeltal för 2022 visar att företaget har en solid ekonomisk grund. Med summa tillgångar uppgående till 2 018 387 tkr, demonstrerar Keolis sin kapacitet att hantera stora projekt och investeringar. Dessa siffror är avgörande för potentiella investerare och samarbetspartners som överväger att engagera sig med företaget.Keolis Sverige AB driver pålitlig kollektivtrafik och bidrar till bättre mobilitet i flera svenska städer.

Registrering och Certifiering

Keolis Sverige AB är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret, vilket bekräftar att de uppfyller alla skattemässiga och lagstadgade krav för att bedriva verksamhet i Sverige. Dessa registreringar är viktiga för att upprätthålla förtroende hos kunder, leverantörer och myndigheter. Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Arvika fastighets AB.

Årsredovisning och Bolagsvärdering

För de som är intresserade av att fördjupa sig i företagets ekonomiska detaljer är Keolis Sverige AB:s årsredovisning tillgänglig för nedladdning. Denna rapport ger en omfattande översikt över företagets ekonomiska aktiviteter och resultat. Dessutom kan intressenter få tillgång till en bolagsvärdering som ger en uppskattning av företagets värde på marknaden.

Slutsats och Framtidsutsikter

Sammanfattningsvis står Keolis Sverige AB starkt som en ledande aktör inom kollektivtrafiken. Med en stabil ekonomisk grund, erfaren ledning och en tydlig närvaro i transportsektorn, ser framtiden ljus ut för företaget. Dess engagemang för kvalitet och service säkerställer att det kommer att fortsätta spela en viktig roll i utvecklingen av hållbara transportlösningar i Sverige. Liknande artikel Tallink silja AB.

Ingrid Björk är en erfaren skribent inom pressreleaser och artikelmarknadsföring. Med sin skarpa penna och kreativa tänkande hjälper hon företag att kommunicera effektivt och nå ut till sina målgrupper. Ingrid har en gedigen erfarenhet av att utforma innehåll som inte bara informerar utan också engagerar och inspirerar läsarna. Hon är en mästare på att förmedla budskap på ett klart och övertygande sätt.