Posted in

Lyreco advantage Sweden AB

Lyreco Advantage Sweden AB erbjuder ett brett sortiment av kontorsmaterial och arbetsplatsprodukter för effektiv företagsdrift.

Lyreco Advantage Sweden Holdings II AB – Företagsinformation

Lyreco Advantage Sweden Holdings II AB är ett aktiebolag som har en lång historia på den svenska marknaden. Med en omsättning som varierar över åren, visar företaget en dynamisk närvaro inom sin sektor.

Enligt de senaste uppgifterna från 2022, har bolaget en omsättning på 0 SEK och ett resultat efter finansnetto-46 tusen SEK. Årets resultat visade en positiv siffra på 677 tusen SEK, vilket kan ses som en indikation på företagets förmåga att hantera sina finanser trots utmaningar.

  • Omsättning
    • 2022: 0 SEK
  • Resultat efter finansnetto
    • 2022: -46 tusen SEK
  • Årets resultat
    • 2022: 677 tusen SEK
År Omsättning Resultat efter finansnetto Årets resultat
2022 0 SEK -46 tusen SEK 677 tusen SEK

Nyckeltal och Finansiell Utveckling

En viktig aspekt av Lyreco Advantage Sweden Holdings II AB är dess finansiella stabilitet och tillväxt. Baserat på nyckeltalen från december 2022, står det klart att företaget har en stabil summa tillgångar på 818 tusen SEK. Även om omsättningen för tillfället är rapporterad som 0, är det viktigt att notera att företagets bokslut för 2021 avsåg 11 månader, vilket kan påverka jämförelsen med tidigare år.

Bolagsform och Registreringsår

Lyreco Advantage Sweden Holdings II AB är ett aktiebolag som registrerades år 2011. Under årens lopp har företaget etablerat sig som en betydande aktör inom sin bransch och har fortsatt att utveckla sin verksamhet i Sverige.

F-Skatt och Moms

I dagsläget finns det ingen tillgänglig information om företagets status gällande F-Skatt och moms. Denna information är viktig för att förstå företagets skattemässiga förpliktelser och kan påverka dess affärsrelationer med leverantörer och kunder. Denna artikel är även relevant för ämnet Inf company AB.

Kontaktuppgifter och Adress

För de som är intresserade av att komma i kontakt med Lyreco Advantage Sweden Holdings II AB, finns företagets utdelningsadress: BOX 1777, 501 17 Borås. Företaget är beläget i Västra Götalands län, vilket är en region känd för sitt dynamiska näringsliv och starka företagskultur.

Styrelse och Ledning

En kritisk faktor för varje företags framgång är dess ledning och styrelse. Information om Lyreco Advantage Sweden Holdings II AB:s styrelse är tillgänglig för allmänheten och kan ge insikter i företagets beslutsprocesser och strategiska riktning.Lyreco Advantage Sweden AB erbjuder ett brett sortiment av kontorsmaterial och arbetsplatsprodukter för effektivitet i företag.

Årsredovisning och Offentliga Dokument

För de som söker mer detaljerad information om företagets ekonomiska hälsa och verksamhet, kan årsredovisningen laddas ner. Dessa dokument erbjuder en djupare inblick i Lyreco Advantage Sweden Holdings II AB:s finansiella prestationer och affärsstrategier.

Sammanfattning

Lyreco Advantage Sweden Holdings II AB är ett aktiebolag med ett fast fotfäste i den svenska ekonomin. Med en stabil tillgångsbas och en erfaren styrelse, fortsätter företaget att navigera genom affärsvärldens utmaningar. Även om vissa nyckeltal som omsättning för tillfället inte visar på aktivitet, är det viktigt att betrakta dessa siffror inom kontexten av företagets hela historik och framtidsutsikter. Här finns en artikel på samma tema: Lundgrens Sverige AB.

Ingrid Björk är en erfaren skribent inom pressreleaser och artikelmarknadsföring. Med sin skarpa penna och kreativa tänkande hjälper hon företag att kommunicera effektivt och nå ut till sina målgrupper. Ingrid har en gedigen erfarenhet av att utforma innehåll som inte bara informerar utan också engagerar och inspirerar läsarna. Hon är en mästare på att förmedla budskap på ett klart och övertygande sätt.