Posted in

Effective communication dnr AB

Effective Communication Dnr AB optimerar dialogen mellan företag och kunder med skräddarsydda kommunikationslösningar.

Bolagsöversikt – Effective Communication DNR AB – Företagsinformation

Effective Communication DNR AB är ett företag som specialiserar sig på kommunikationslösningar. Med en solid omsättning på 125 miljoner kronor under år 2022, visar företaget på en stark närvaro i branschen.

Resultatet efter finansnetto på 15 miljoner kronor och ett årets resultat på 11,4 miljoner kronor understryker företagets ekonomiska stabilitet.Med totala tillgångar på nästan 43 miljoner kronor, är Effective Communication DNR AB en betydande aktör inom sitt område.

  • Centrala finansiella punkter
    • Omsättning: 125 miljoner kronor (2022)
    • Resultat efter finansnetto: 15 miljoner kronor
    • Årets resultat: 11,4 miljoner kronor
    • Totala tillgångar: 43 miljoner kronor
Finansiell punkt Belopp (SEK) År
Omsättning 125,000,000 2022
Resultat efter finansnetto 15,000,000 2022
Årets resultat 11,400,000 2022
Totala tillgångar 43,000,000 2022

Finansiell Stabilitet

En närmare titt på Effective Communication DNR AB:s nyckeltal från 2022 avslöjar en sund ekonomisk struktur. Med en omsättning som når över hundratals tusentals kronor, är det tydligt att företaget har en stark marknadsposition. Detta är inte bara en indikator på företagets förmåga att generera intäkter, utan också på dess potential att fortsätta växa och expandera.

Koncernstruktur

Koncernnyckeltalen för 2022 visar att Effective Communication DNR AB är en del av en större koncern. Med en koncernomsättning på 117 382 tusen kronor, är det tydligt att företaget bidrar positivt till koncernens totala resultat. Detta är en viktig faktor för investerare och intressenter som söker en stabil investering inom kommunikationssektorn.

Ledning och Styrelse

VD Lars Rickard Blom står i spetsen för Effective Communication DNR AB, och hans ledarskap är avgörande för företagets framgång. En stark ledning och en kompetent styrelse är kritiska komponenter för varje framgångsrikt företag, och det är inget undantag för detta företag. Med rätt personer vid rodret kan företaget navigera genom en ständigt föränderlig marknad.

Registreringsinformation

Effective Communication DNR AB är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret, vilket underlättar för affärstransaktioner och skattehantering. Företaget grundades år 2010, vilket ger det över ett decennium av erfarenhet inom kommunikationsbranschen. Dessa aspekter av företagets registreringsinformation är viktiga för att upprätthålla transparens och tillit hos kunder och affärspartners. Läs artikeln om ämnet Hästnet Sverige AB här.

Kontakt och Lokalisering

Med kontor beläget på Borgarfjordsgatan 16 i Kista, ligger Effective Communication DNR AB i hjärtat av Stockholms teknikcentrum. Deras strategiska placering i Stockholms län möjliggör enkel tillgänglighet för kunder och samarbetspartners. Att ha en lättillgänglig besöksadress är avgörande för kundrelationer och daglig verksamhet. Läs mer om Alektum group AB här.

Framtidsutsikter och Expansion

Med tanke på företagets imponerande ekonomiska resultat och starka position på marknaden, ser framtidsutsikterna för Effective Communication DNR AB mycket lovande ut. Expansion är en naturlig del av företagets framtidsplaner, och med den nuvarande ekonomiska stabiliteten finns det goda möjligheter till att utforska nya marknader och teknologier inom kommunikationsområdet.Effective Communication Dnr AB specialiserar sig på tydlig och effektiv företagskommunikation för att förbättra kundrelationer och resultat.

Sammanfattning

Effective Communication DNR AB står som en stark aktör inom kommunikationsbranschen. Med en solid ekonomisk grund, en erfaren ledning och en placering i en av Sveriges teknikhuvudstäder, har företaget alla förutsättningar för att fortsätta sin framgångsrika resa. Den detaljerade informationen som finns tillgänglig på allabolag.se erbjuder en transparent översikt över företagets verksamhet och bidrar till att stärka förtroendet hos kunder och intressenter.

Ingrid Björk är en erfaren skribent inom pressreleaser och artikelmarknadsföring. Med sin skarpa penna och kreativa tänkande hjälper hon företag att kommunicera effektivt och nå ut till sina målgrupper. Ingrid har en gedigen erfarenhet av att utforma innehåll som inte bara informerar utan också engagerar och inspirerar läsarna. Hon är en mästare på att förmedla budskap på ett klart och övertygande sätt.