Din Bilmäklare AB erbjuder expertis och personlig service för en trygg bilaffär, oavsett om du köper eller säljer.

Din bilmäklare AB

Bolagsöversikt och Ekonomisk Stabilitet

Trinz AB är ett aktiebolag som har etablerat sig som en pålitlig aktör på marknaden sedan dess registreringsår 2018. Med en stadig omsättning på 92 445 tusen kronor under 2022 och ett positivt resultat efter finansnetto på 6 732 tusen kronor, visar företaget tecken på ekonomisk hälsa.

Årets resultat landade på 5 334 tusen kronor och bolagets summa tillgångar uppgick till 11 934 tusen kronor, vilket ger en indikation på företagets solida finansiella position.

Viktiga Aspekter av Trinz AB

  • Registreringsår: 2018
  • Omsättning 2022: 92 445 tusen kronor
  • Resultat efter finansnetto: 6 732 tusen kronor
  • Årets resultat: 5 334 tusen kronor
  • Summa tillgångar: 11 934 tusen kronor

Ekonomisk Data för Trinz AB


År Omsättning (tusen SEK) Resultat efter finansnetto (tusen SEK) Årets resultat (tusen SEK) Summa tillgångar (tusen SEK)
2022 92 445 6 732 5 334 11 934

Registreringsinformation och Kontaktuppgifter

Trinz AB är ett företag som är både F-Skatt och momsregistrerat, vilket är viktigt för att bedriva verksamhet i Sverige. Bolaget har sin utdelningsadress c/o TRINZ AB i Haninge, beläget i Stockholms län. Denna information är essentiell för kunder och partners som önskar att etablera kontakt med företaget.

Bolagsvärdering och dess Relevans

Att förstå värdet på ett företag som Trinz AB är avgörande vid situationer som att ta in nya aktieägare eller presentera värdet för styrelse och andra intressenter. Bolagsvärderingen erbjuder en indikativ analys av aktievärdet baserat på historisk prestation, vilket kan vara en värdefull resurs för att följa bolagets värdeutveckling.

Årsredovisning och Nyckeltal

För att få en djupare insikt i Trinz AB’s finansiella utveckling är det möjligt att ladda ner årsredovisningen. Där kan man finna detaljerade nyckeltal som ytterligare belyser företagets ekonomiska resultat över tid, vilket är en värdefull källa för analys och bedömning av företagets prestanda.
Liknande artikel AB i England.

Styrelsens Roll och Ansvar

Styrelsen spelar en kritisk roll i att styra Trinz AB mot framgång. Det är viktigt att känna till vilka som sitter i styrelsen, eftersom dessa individer är ansvariga för de strategiska besluten som påverkar företagets riktning och resultat. Informationen om styrelsen kan ge insikter i företagets ledarskap och dess kompetens.
Din Bilmäklare AB erbjuder pålitlig och personlig service för att matcha kunder med deras drömbilar.

Behovet av En Komplett Företagsvärdering

För de som behöver en mer omfattande analys av Trinz AB, kan en komplett företagsvärdering vara nödvändig. Detta är särskilt relevant för mer komplexa transaktioner eller där det finns ett behov av att förstå företagets värde i större detalj, inklusive framtidsprognoser och potentiella risker.
Läs även artikeln Vattenfall services nordic AB.

Sammanfattning

Trinz AB är ett företag med en stabil ekonomisk grund och en transparent bolagsstruktur. Med tillgång till nyckeltal och förmågan att genomföra en bolagsvärdering, erbjuder företaget den nödvändiga informationen för intressenter att göra välgrundade beslut. Som en del av det ekonomiska landskapet i Stockholms län, fortsätter Trinz AB att vara en viktig spelare inom sin bransch.