Posted in

Tallink silja AB

Tallink Silja AB erbjuder bekväma färjeöverfarter mellan Sverige och grannländerna, med lyxiga faciliteter ombord.

Bolagsöversikt – Tallink Silja AB

Tallink Silja AB är ett välkänt aktiebolag inom färjetransportbranschen som erbjuder passagerar- och frakttransport på Östersjön. Med huvudkontor beläget på Hamnpirensvägen 10 i Stockholm har företaget en stark närvaro i regionen.

Bolaget ingår i en större koncernstruktur och är en del av Tallink Grupp, vilket är en av de ledande aktörerna för maritima transporter i Östersjöområdet.

  • Företagsinformation
    • Huvudkontor: Hamnpirensvägen 10, Stockholm
    • Del av: Tallink Grupp
    • Bransch: Färjetransport
    • Region: Östersjön
Företagsnamn Adress Verksamhetsområde Koncern
Tallink Silja AB Hamnpirensvägen 10, Stockholm Passagerar- och frakttransport Tallink Grupp

Finansiella Nyckeltal för 2022

Under det senaste bokslutsåret 2022 rapporterade Tallink Silja AB en omsättning625 846 tusen kronor. Resultatet efter finansiella poster landade på 21 425 tusen kronor, vilket även reflekterade årets resultat. Med en solid ekonomisk bas visar företaget upp en stark ställning i branschen, med summa tillgångar uppgående till 257 284 tusen kronor.

Ledning och Styrelse

Den nuvarande VD:n Ats Joorits leder verksamheten med en erfaren hand. Styrelsen består av personer med omfattande kunskap och erfarenhet inom sjöfart och näringsliv, vilket bidrar till företagets framgång och strategiska utveckling. Tallink Silja AB har en stark ledningsgrupp som fortsätter att navigera företaget genom både lugna och stormiga vatten.

Registrering och Certifieringar

Företaget är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret, vilket understryker dess legitimitet och ansvarstagande i ekonomiska transaktioner. Tallink Silja AB grundades 1988 och har sedan dess etablerat sig som en betydande aktör inom sin nisch.

Kontakt och Besöksadress

För de som önskar komma i kontakt med Tallink Silja AB är företagets telefonnummer 08-666 33 30 och besöksadressen är Hamnpirensvägen 10, 4tr, 115 41 Stockholm. Denna adress ligger centralt placerad i Stockholms län, vilket gör det lättillgängligt för både affärspartners och kunder. Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Arvika fastighets AB.

Tjänster och Rutter

Tallink Silja AB erbjuder en rad olika tjänster, bland annat persontransport, frakttransport och kryssningar. Med en flotta av moderna fartyg seglar de på populära rutter som förbinder Sverige med destinationer som Finland, Estland och Lettland. Deras tjänster är kända för hög kvalitet och komfort, vilket gör dem till ett föredraget val för många resenärer på Östersjön.Tallink Silja AB erbjuder bekväma färjeöverfarter i Östersjön, förbindande Sverige med Finland och Baltikum.

Utmärkelser och Erkännanden

Genom åren har Tallink Silja AB mottagit flera utmärkelser och erkännanden för sin service och sitt bidrag till turistnäringen. Dessa erkännanden speglar företagets engagemang för säkerhet, kundtjänst och miljöansvar, och stärker dess rykte som en ledande aktör inom branschen.

Framtidsutsikter

Med en stabil ekonomisk grund och en stark position på marknaden ser Tallink Silja AB fram emot en ljus framtid. Företaget fortsätter att investera i sin flotta och utveckla sina tjänster för att möta de växande kraven från både passagerare och frakt kunder. Innovation och hållbarhet står i centrum för deras strategiska planer, vilket lovar väl för deras fortsatta framgång. För mer mer information besök ##domain##.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.