Stena Recycling AB leder i återvinning, bidrar till cirkulär ekonomi genom att omvandla avfall till värdefulla resurser.

Stena recycling AB

Bolagsöversikt – Stena Recycling AB

Stena Recycling AB är ett ledande företag inom återvinningsindustrin i Sverige. Med en historia som sträcker sig tillbaka till 1970, har företaget utvecklats till att bli en nyckelspelare i branschen.

Stena Recycling AB erbjuder tjänster som spänner över hela återvinningsprocessen, från insamling till slutlig bearbetning av material. Med huvudkontor beläget på Fiskhamnsgatan 8 i Göteborg, står företaget väl rustat för att möta de ökande kraven på hållbar avfallshantering och resursåtervinning.

Tjänster som erbjuds av Stena Recycling AB

 • Insamling
  • Industriell avfallshantering
  • Kommunal avfallshantering
  • Specialavfall
 • Bearbetning
  • Materialåtervinning
  • Energiåtervinning
  • Produktdestruktion
 • Slutlig hantering
  • Återvinning av metaller
  • Återvinning av plast
  • Återvinning av elektronik

Fakta om Stena Recycling AB

Företagsnamn Organisationsnummer Adress Grundat
Stena Recycling AB 556132-1752 Fiskhamnsgatan 8, Göteborg 1970

Ekonomisk Stabilitet och Tillväxt

Under det senaste verksamhetsåret har Stena Recycling AB rapporterat en omsättning på imponerande 14 197 514 tusen kronor (tkr). Resultatet efter finansiella poster (Res. e. fin) uppgick till 657 628 tkr, vilket visar på företagets goda lönsamhet och stabilitet. Årets resultat stärkte företagets ställning ytterligare med 47 061 tkr. Dessa siffror indikerar att Stena Recycling AB är en stark aktör på marknaden med en solid ekonomisk grund.

Hållbarhetsarbete och Miljöansvar

Hållbarhet är en grundläggande del av Stena Recycling AB:s verksamhet. Företaget arbetar aktivt för att minimera miljöpåverkan genom innovativa lösningar för återvinning och avfallshantering. Genom att omvandla avfall till nya råmaterial bidrar de till en cirkulär ekonomi och stödjer globala ansträngningar för att minska koldioxidutsläpp och bevara naturresurser. Stena Recycling AB:s engagemang för miljön återspeglas i deras miljöansvar och strävan efter ständiga förbättringar inom området.
Stena Recycling AB är ledande inom återvinning och bidrar till hållbarhet genom att omvandla avfall till värdefulla resurser.

VD och Ledning

Tobias Peter Narvinger är den nuvarande VD:n för Stena Recycling AB och spelar en avgörande roll i företagets strategiska riktning och tillväxt. Ledningen består av erfarna individer som tillsammans säkerställer att företaget upprätthåller sin position som branschledare och fortsätter att expandera sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Registrering och Certifieringar

Stena Recycling AB är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret, vilket är viktiga indikatorer på företagets professionalitet och legitimitet. Dessa registreringar är nödvändiga för att lagligt bedriva verksamhet i Sverige och för att kunna ingå i affärsrelationer med andra företag och offentliga organisationer.

Kontakt och Lokalisering

För de som önskar komma i kontakt med Stena Recycling AB, är företaget tillgängligt via telefonnummer 010-445 00 00. Besökare och affärspartners kan hitta företaget på adressen Fiskhamnsgatan 8 i Göteborg, vilket är centralt beläget i Västra Götalands län. Denna lokalisering ger goda förutsättningar för samverkan med andra företag och enkel tillgång för anställda och kunder.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Vattenfall eldistribution AB.

Slutsats och Framtidsutsikter

Stena Recycling AB står inför en ljus framtid med en stark ekonomisk grund och ett fast engagemang för hållbarhet. Företagets förmåga att anpassa sig till en snabbt föränderlig marknad och dess kontinuerliga investeringar i miljöteknik positionerar det väl för fortsatt tillväxt och framgång. Med ett ökat globalt fokus på miljöfrågor och återvinning, är Stena Recycling AB:s tjänster mer relevanta än någonsin, vilket bådar gott för dess framtida verksamhet.
Läs även artikeln Hi3g access AB.