Posted in

Ahlsell Sverige AB

Ahlsell Sverige AB är en ledande distributör av installationprodukter för VVS, el och verktyg.

Bolagsöversikt – Ahlsell Sverige AB – Företagsinformation

Ahlsell Sverige AB är ett ledande distributionsföretag som erbjuder produkter och tjänster inom områdena VVS, el och verktyg. Med en historia som sträcker sig tillbaka till 1915, har företaget en lång tradition av att förse den svenska marknaden med nödvändiga material och verktyg för bygg- och installationsbranschen.

Ahlsell Sverige AB är en del av Ahlsell-koncernen, som är en av de största distributörerna i Norden.

 • Historia
  • Grundades år 1915
  • Lång tradition inom distributionsbranschen
 • Produkter och Tjänster
  • VVS-material
  • Elektriska komponenter
  • Verktyg för bygg- och installationsbranschen
 • Marknadsposition
  • En av de största distributörerna i Norden
  • En viktig aktör på den svenska marknaden
Företagsnamn Grundat Sektor Del av koncern
Ahlsell Sverige AB 1915 Distribution av VVS, el och verktyg Ahlsell-koncernen

Nyckeltal för 2022

Under 2022 rapporterade Ahlsell Sverige AB en omsättning på imponerande 29 773 747 tusen kronor (tkr). Resultatet efter finansiella poster (Res. e. fin) landade på 3 711 240 tkr, vilket demonstrerar företagets starka finansiella ställning. Trots dessa imponerande siffror, visade årets resultat ett minus på -36 164 tkr, vilket kan bero på olika faktorer som investeringar eller extraordinära kostnader under det året.

Summa tillgångar

Totalt uppgick summan av tillgångarna för Ahlsell Sverige AB till 20 208 692 tkr vid slutet av 2022. Detta inkluderar allt från lager och anläggningstillgångar till kundfordringar och likvida medel, vilket ger en indikation på företagets storlek och kapacitet att hantera sina operationer.

Ledning

Som VD för Ahlsell Sverige AB tjänstgör Mikael Herbert Sundström, som ansvarar för den dagliga driften och strategiska riktningen för företaget. Företaget är ett aktiebolag och är registrerat för F-skatt, vilket innebär att det är godkänt av Skatteverket att bedriva näringsverksamhet.

Kontakt och adress

För de som önskar ta kontakt med Ahlsell Sverige AB, är företagets telefonnummer 08-685 70 00. Besöksadressen är Årstaängsvägen 11, belägen i Stockholm. Det är i dessa lokaler som mycket av företagets verksamhet koordineras och ledningen har sitt säte.
Liknande artikel Meca Sweden AB.

Moms- och registreringsinformation

Ahlsell Sverige AB är registrerat i Momsregistret, vilket är viktigt för alla transaktioner och faktureringar som innefattar mervärdesskatt. Företaget har också ett registreringsår som går tillbaka till 1915, vilket understryker dess långvariga närvaro och erfarenhet på marknaden.
Ahlsell Sverige AB är en ledande distributör av installationprodukter för proffsmarknaden inom VVS, el och verktyg.

Årsredovisning och finansiella rapporter

För de intresserade av företagets detaljerade finansiella information, erbjuder Ahlsell Sverige AB möjligheten att ladda ner årsredovisningen. Dessa dokument ger en djupare insikt i företagets ekonomiska hälsa och är en viktig resurs för investerare, analytiker och andra intressenter.

Bolagsvärdering

Ahlsell Sverige AB:s värde på marknaden kan bedömas genom olika metoder, inklusive bolagsvärdering. Även om specifika siffror inte alltid är offentligt tillgängliga, kan analyser och värderingar ge en uppfattning om företagets ekonomiska position och tillväxtpotential.
Läs även artikeln Visma financial solutions AB.

Sammanfattning

Ahlsell Sverige AB står som en bastion i den svenska distributionsindustrin, med en imponerande omsättning och en stabil position på marknaden. Med en erfaren ledning och en stark finansiell grund, fortsätter företaget att vara en viktig aktör för leveranser inom VVS, el och verktyg. Genom att upprätthålla ett fokus på kvalitet och kundservice, ser Ahlsell Sverige AB ut att fortsätta sin framgångsrika verksamhet långt in i framtiden.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.