Posted in

Lowell Sverige AB

Lowell Sverige AB är specialiserat på kreditmanagement och erbjuder tjänster inom inkasso och skulduppdrag.

Bolagsöversikt – Lowell Sverige AB

Lowell Sverige AB är ett företag som har varit aktivt sedan 1981 och är beläget i Göteborg, Västra Götalands län. Med en lång historia i den finansiella sektorn har Lowell Sverige AB etablerat sig som en viktig aktör inom inkassoverksamhet och kredithantering.

Företaget erbjuder tjänster som hjälper andra företag att hantera sina fordringar effektivt och minska kreditrisker. Genom att tillhandahålla skräddarsydda lösningar kan Lowell Sverige AB bidra till att företag förbättrar sin likviditet och finansiella stabilitet.

 • Tjänster som erbjuds
  • Inkassotjänster
  • Kredithantering
  • Fordringsadministration
 • Kundsegment
  • Små och medelstora företag
  • Stora företag och koncerner
  • Offentlig sektor
Faktum Information
Grundat 1981
Plats Göteborg, Västra Götalands län
Verksamhetsområde Inkassoverksamhet och kredithantering
Webbplats Lowell Sverige AB på allabolag.se

Ekonomisk Utveckling

För år 2022, rapporterade Lowell Sverige AB en omsättning927 250 tusen kronor och ett resultat efter finansnetto75 931 tusen kronor. Denna ekonomiska prestation visar på företagets stabilitet och förmåga att generera vinst i en utmanande marknad. Årets resultat uppgick till 60 141 tusen kronor, vilket stärker företagets position på marknaden.

Styrelse och Ledning

VD Åke Marcus Nordström leder Lowell Sverige AB med en vision om att fortsätta företagets tillväxt och framgång. Företagets styrelse består av erfarna medlemmar som tillsammans bidrar med kunskap och expertis för att styra verksamheten mot sina mål.

Registrering och Ekonomisk Status

Lowell Sverige AB är ett registrerat aktiebolag som står under svensk jurisdiktion. Företaget är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret, vilket understryker dess legitimitet och ansvar inför svenska skattemyndigheter.
Lowell Sverige AB är en ledande aktör inom kredithantering som erbjuder tjänster för att förbättra företags kassaflöden.

Kontaktuppgifter och Adress

För de som behöver komma i kontakt med Lowell Sverige AB, är företagets huvudkontor beläget på Drakegatan 10, 412 50 Göteborg. Företaget kan nås via telefonnummer 031-733 32 00 för alla typer av förfrågningar.

Verksamhetsinriktning

Lowell Sverige AB specialiserar sig på att tillhandahålla inkassotjänster och kredithantering för att hjälpa företag att hantera sina obetalda fordringar. Genom att erbjuda dessa tjänster bidrar Lowell till att förbättra kreditvärdigheten och cash flow för sina kunder.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Svenska spel sport & casino AB.

Nyckeltal och Finansiell Information

Företagets nyckeltal för år 2022 visar på en stark finansiell ställning med betydande summa tillgångar2 899 308 tusen kronor. Denna information är av stor vikt för investerare och samarbetspartners som söker en pålitlig och ekonomiskt stabil partner.

Årsredovisning och Officiell Information

Intressenter kan ladda ner årsredovisningen för Lowell Sverige AB för att få en detaljerad översikt av företagets finansiella prestationer och verksamhetsutveckling. Denna redovisning är ett viktigt dokument som ger transparens och förtroende för företagets aktörer.

Bolagsvärdering och Marknadsposition

Med en stark närvaro i branschen har Lowell Sverige AB en stabil bolagsvärdering som reflekterar dess marknadsposition och tillväxtpotential. Företagets framgångar på marknaden bidrar till dess rykte som en värdefull och pålitlig aktör.
Läs även artikeln PEV Sweden AB.

Sammanfattning

Lowell Sverige AB står som en betydande spelare inom inkassobranschen i Sverige. Med en solid ekonomisk grund, erfaren ledning och en stark marknadsposition, fortsätter företaget att erbjuda viktiga tjänster för kredit- och fordringshantering. Företagets transparens och tillgänglighet för intressenter, genom offentliga finansiella rapporter och lättillgängliga kontaktvägar, stärker dess anseende och förtroende bland kunder och partners.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.