Max Matthiessen AB erbjuder expertis inom försäkringar och finansiell rådgivning för att hjälpa både individer och företag att optimera sin ekonomi.

Max matthiessen AB

Bolagsöversikt – Max Matthiessen AB

Max Matthiessen AB är ett välkänt företag inom finansiell rådgivning och försäkringstjänster. Med en historia som sträcker sig tillbaka till grundandet 1991, har företaget etablerat sig som en stark aktör på den svenska marknaden.

Företaget erbjuder en rad tjänster, inklusive pensionssparande, försäkringar och investeringsrådgivning till både privatpersoner och företag. Med huvudkontor beläget på Lästmakargatan 22 i hjärtat av Stockholm, är Max Matthiessen centralt placerat för att betjäna sina kunder.

Tjänster som erbjuds av Max Matthiessen AB

 • Pensionssparande
  • Individuell pensionsrådgivning
  • Företagspensioner
  • Pensionsplanering
 • Försäkringar
  • Personförsäkringar
  • Företagsförsäkringar
  • Riskhantering
 • Investeringsrådgivning
  • Portföljförvaltning
  • Finansiell planering
  • Marknadsanalyser

Fakta om Max Matthiessen AB

Företagsnamn Max Matthiessen AB
Grundat 1991
Verksamhetsområde Finansiell rådgivning och försäkringstjänster
Huvudkontor Lästmakargatan 22, Stockholm
Webbplats www.allabolag.se/5564210911/max-matthiessen-ab

Nyckeltal 2022

I den senaste ekonomiska rapporten för 2022 uppvisade Max Matthiessen en omsättning på imponerande 1 309 713 tusen kronor (tkr). Resultatet efter finansiella poster (Res. e. fin) var 247 686 tkr, vilket visar på företagets lönsamhet och effektivitet i sin verksamhet. Med ett årets resultat108 940 tkr och en summa tillgångar på 1 912 545 tkr, står det klart att Max Matthiessen är ett starkt och kapitalstarkt företag.

VD och Ledning

Jacob Schlawitz innehar rollen som VD för Max Matthiessen AB. Under hans ledarskap har företaget fortsatt att växa och utvecklas. Ledningen hos Max Matthiessen är känd för sitt fokus på kundnöjdhet och innovation inom finansiella tjänster. En stark och kompetent ledning är avgörande för företagets framgång och förmåga att anpassa sig till en ständigt föränderlig marknad.

Registreringsinformation

Företaget är registrerat för F-skatt och var tidigare registrerat i Momsregistret. Denna information är viktig för kunder och samarbetspartners som vill säkerställa att de arbetar med ett seriöst och lagligt verksamt företag. Registreringen visar även på företagets ansvarstagande när det gäller skatter och ekonomisk rapportering.

Kontaktuppgifter

För de som önskar komma i kontakt med Max Matthiessen AB, är företaget tillgängligt via telefon på nummer 08-613 0200. Besöksadressen är densamma som huvudkontoret, vilket underlättar för kunder och partners att besöka företaget för möten och konsultationer. Med en central placering är företaget lättillgängligt och välkomnande för alla som söker expertis inom finansiell rådgivning.

Tjänsteutbud

Max Matthiessen AB erbjuder ett brett utbud av tjänster inom finansiell rådgivning. Det inkluderar allt från pensionssparande och försäkringslösningar till kapitalförvaltning och investeringstjänster. Företaget riktar sig till både privatpersoner och företagskunder, vilket gör dem till en mångsidig partner för olika typer av finansiella behov.
Denna artikel är även relevant för ämnet RCR bil AB.

Varumärket och Reputation

Max Matthiessen har under årens lopp byggt upp ett starkt varumärke och en god reputation på marknaden. Genom att kontinuerligt leverera högkvalitativa tjänster och rådgivning har företaget säkrat en lojal kundbas. Det starka varumärket är en viktig tillgång för företaget och bidrar till dess konkurrenskraft på marknaden.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Applion nordic AB.

Årsredovisning och Transparens

Företaget lägger stor vikt vid transparens och tillhandahåller sin årsredovisning för offentlig granskning. Detta möjliggör för intressenter att få en tydlig bild av företagets ekonomiska ställning och affärsutveckling. Genom att vara öppna med sin finansiella information stärker Max Matthiessen förtroendet hos sina kunder och partners.

Samhällsansvar och Etik

Som en ansvarstagande aktör på den finansiella marknaden, tar Max Matthiessen sitt samhällsansvar på allvar. Företaget arbetar med etiska riktlinjer och strävar efter att bidra till en hållbar utveckling. Deras engagemang i samhällsfrågor och etiska ställningstaganden är en viktig del av företagets identitet och kundlöfte.

Slutsats och Framtidsperspektiv

Max Matthiessen AB står starkt på den svenska marknaden för finansiella tjänster. Med en solid ekonomisk grund, erfaren ledning och ett starkt tjänsteutbud, är företaget väl positionerat för fortsatt tillväxt och framgång. Framtiden ser ljus ut för Max Matthiessen, och de fortsätter att vara en nyckelspelare för kunder som söker pålitlig och kvalificerad finansiell rådgivning.
Max Matthiessen AB är en ledande svensk finansiell rådgivare inom pension, försäkring och investering.