Posted in

Zeppelin Sverige AB

Zeppelin Sverige AB levererar robusta Cat®-maskiner för bygg- och gruvindustrin, stärkande infrastruktur och produktion i Sverige.

Bolagsöversikt och Ekonomiska Nyckeltal för Zeppelin Sverige AB

Zeppelin Sverige AB är ett företag som har etablerat sig på den svenska marknaden med en stadig ekonomisk tillväxt. Enligt de senaste ekonomiska nyckeltalen för år 2022, rapporterade företaget en omsättning på 2 332 551 tusen kronor.

Trots ett negativt resultat efter finansnetto på -1 211 tusen kronor, uppvisade företaget ett positivt årets resultat på 2 724 tusen kronor.

Summan av tillgångarna stod på 1 499 783 tusen kronor, vilket indikerar en solid finansiell ställning för företaget.

  • Omsättning: 2 332 551 tusen kronor
  • Resultat efter finansnetto: -1 211 tusen kronor
  • Årets resultat: 2 724 tusen kronor
  • Summa tillgångar: 1 499 783 tusen kronor
Ekonomiskt Nyckeltal Belopp (tusen kronor)
Omsättning 2 332 551
Resultat efter finansnetto -1 211
Årets resultat 2 724
Summa tillgångar 1 499 783

Företagsledning och Organisation

VD Volker Possögel leder Zeppelin Sverige AB med en vision om fortsatt tillväxt och expansion. Företaget, som är ett aktiebolag, har en strukturerad organisation som stödjer dess affärsstrategier och målsättningar. Med en registrering för F-Skatt och aktivt registrerad i Momsregistret, uppfyller företaget alla krav för att bedriva verksamhet i Sverige. Registreringsåret är noterat som 2019, vilket markerar starten på deras verksamhet i landet.

Kontaktuppgifter och Besöksadress

För de som önskar komma i kontakt med Zeppelin Sverige AB, finns företaget tillgängligt via telefonnummer 031-696500. Besöksadressen är PRÄSTGÅRDSGATAN 34, belägen i den pittoreska staden Mölndal i Västra Götalands län. Detta strategiska läge underlättar både lokala och nationella affärsrelationer och möjliggör effektiv logistik.

Årsredovisning och Företagets Utveckling

Intressenter kan ladda ner och analysera Zeppelin Sverige AB:s årsredovisning för att få en djupare insikt i företagets ekonomiska utveckling och framtidsutsikter. Det är värt att notera att bokslutet för år 2019 endast avser en period om 7 månader, vilket kan påverka jämförelser med efterföljande år.
Zeppelin Sverige AB levererar pålitliga Caterpillar-maskiner för bygg och industri, stärkande infrastrukturutvecklingen i hela landet.

Tjänster och Produkter

Även om den specifika informationen om tjänster och produkter som erbjuds av Zeppelin Sverige AB inte framgår direkt, är det känt att företaget opererar inom sektorer där kvalitet och pålitlighet är av yttersta vikt. Med en stark närvaro i Sverige, strävar företaget efter att leverera lösningar som möter kundernas behov och förväntningar.

Varumärke och Marknadsposition

Zeppelin Sverige AB har etablerat sig som ett respekterat varumärke inom sin bransch. Företagets marknadsposition är resultatet av strategisk planering och engagemang för att upprätthålla höga standarder i allt de gör. Detta har bidragit till att bygga ett starkt förtroende bland kunder och partners.
Läs även artikeln BSH home appliances AB.

Sammanfattning och Framtidsutsikter

Med en stabil ekonomisk bas, erfaren ledning och en tydlig affärsstrategi, står Zeppelin Sverige AB väl rustat för framtiden. Företaget ser ljust på sina framtidsutsikter och fortsätter att investera i såväl sin organisation som i relationer med kunder och leverantörer för att säkerställa långsiktig framgång.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Diamax business group AB.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.