Posted in

Bilweb auctions AB

Bilweb Auctions AB är en digital auktionsplattform för försäljning av samlarbilar och andra fordon i Sverige.

Översikt av Bilweb Auctions AB

Bilweb Auctions AB är ett företag som har etablerat sig som en aktör inom bilauktionsbranschen. Med registreringsår 2017, har företaget snabbt blivit känt för att erbjuda en plattform där både privatpersoner och företag kan köpa och sälja bilar genom auktion.

Företaget är registrerat för F-skatt och är även momsregistrerat, vilket understryker dess professionella status på marknaden.

 • Grundläggande information
  • Registreringsår: 2017
  • Status: Aktivt
 • Skatter och avgifter
  • F-skatt: Registrerad
  • Moms: Registrerad
 • Tjänster
  • Auktioner: Bilar
  • Klientel: Privatpersoner och företag
Företagsnamn Registreringsår F-skatt Momsregistrerad
Bilweb Auctions AB 2017 Ja Ja

Ekonomisk Utveckling

Enligt den senaste tillgängliga finansiella informationen har Bilweb Auctions AB visat en positiv ekonomisk utveckling. Med en omsättning på 13 878 tkr och ett resultat efter finansnetto på 1 148 tkr för år 2022, reflekterar dessa siffror företagets stabilitet och tillväxtpotential. Årets resultat landade på 903 tkr, vilket också bidrar till en positiv bild av företagets ekonomiska hälsa.

VD och Ledning

Styrelsen och ledningen i ett företag spelar en avgörande roll för dess framgång. Carl Pontus Bärnarp är den nuvarande VD:n för Bilweb Auctions AB och är en central figur i företagets strategiska riktning och dagliga operationer. Ledningsgruppens erfarenhet och expertis är kritiska komponenter som bidrar till företagets framgång på marknaden.

Plats och Kontaktuppgifter

Bilweb Auctions AB är lokaliserat i Hisings Backa, en del av Västra Götalands län. Företagets besöksadress är BACKA BERGÖGATA 8, vilket gör det tillgängligt för kunder och partners som önskar besöka företagets lokaler. För ytterligare kontakt och information är företaget tillgängligt genom angivna kontaktuppgifter. Här finns en artikel på samma tema: Björks bil AB.

Bolagsvärdering och Företagsanalys

När det kommer till att värdera ett företag som Bilweb Auctions AB, erbjuder UC Företagsvärdering Premium en omfattande analys. Denna värdering är särskilt användbar för situationer där en indikativ värdering av aktiebolaget behövs, såsom vid upptagande av nya aktieägare eller för att presentera värdet för styrelse och andra intressenter. Värderingen är baserad på företagets och branschens historiska prestationer och är en maskinell analys som undviker subjektiva antaganden från analytiker.

Historisk Bokslutsinformation

Bilweb Auctions AB har en tydlig och entydig bokslutshistorik, vilket är viktigt för att kunna göra pålitliga framtidsprognoser. Det är värt att notera att inte alla bokslut avser samma tidsperiod; till exempel är bokslutet för 2018 endast för en sexmånadersperiod. Trots detta har företaget lyckats upprätthålla en stabil ekonomisk ställning över åren. Denna artikel är även relevant för ämnet Stena recycling AB.

Styrelse och Organisationsstruktur

Styrelsen hos Bilweb Auctions AB består av individer med bred erfarenhet inom olika aspekter av näringslivet och bilindustrin. Denna mångfald av kunskap och expertis inom styrelsen bidrar till företagets förmåga att fatta välgrundade beslut och anpassa sig till marknadens förändringar.

Tjänster och Auktioner

Bilweb Auctions AB erbjuder en rad tjänster relaterade till försäljning av bilar via auktion. Dessa tjänster inkluderar allt från värdering av fordon till hantering av själva auktionsprocessen. Genom att använda modern teknik och en användarvänlig onlineplattform, gör företaget det enkelt för säljare och köpare att delta i auktioner.Bilweb Auctions AB är en svensk onlineplattform för auktioner av klassiska och sällsynta bilar.

Slutsats och Framtidsutsikter

Med en stabil ekonomisk grund, en erfaren ledningsgrupp och en växande närvaro i bilauktionsindustrin, ser framtiden ljus ut för Bilweb Auctions AB. Företaget är väl positionerat för att fortsätta expandera och erbjuda värdefulla tjänster till sina kunder. Som en aktör i en dynamisk bransch, är Bilweb Auctions AB ett exempel på hur innovation och kundfokus kan leda till framgång.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.