Svea Bank AB erbjuder finansiella tjänster inom lån, sparande och betalningslösningar för både privatpersoner och företag.

Svea bank AB

Översikt av Svea Bank AB

Svea Bank AB är ett företag med en lång historia som sträcker sig tillbaka till registreringsåret 1972. Med sin bas i Solna, Stockholms län, har banken etablerat sig som en betydande aktör inom den svenska finanssektorn.

VD för företaget är Gösta Lennart Ågren, och bolaget opererar som ett bankaktiebolag. Svea Bank AB har genom åren visat på en stadig ekonomisk tillväxt, vilket reflekteras i deras omsättning och resultat.

 • Grundläggande information
  • Registreringsår: 1972
  • Plats: Solna, Stockholms län
  • Organisationsform: Bankaktiebolag
 • Ledning
  • VD: Gösta Lennart Ågren
 • Ekonomisk information
  • Omsättning och resultat: Stadig tillväxt
Faktum Information
Registreringsår 1972
Plats Solna, Stockholms län
VD Gösta Lennart Ågren
Organisationsform Bankaktiebolag
Ekonomisk tillväxt Stadig

Ekonomisk Utveckling

Under det senaste bokslutsåret rapporterade Svea Bank AB en omsättning på 78 435 tusen kronor, och ett resultat efter finansiella poster på 26 269 tusen kronor. Årets resultat landade på 19 724 tusen kronor, vilket visar på bankens förmåga att generera vinst. Med summa tillgångar på 315 780 tusen kronor, står det klart att Svea Bank AB är en stabil finansiell institution.

Registreringsinformation

Svea Bank AB är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret. Dessa registreringar är viktiga indikatorer på att företaget uppfyller de lagstadgade kraven för att bedriva verksamhet inom banksektorn i Sverige. Företagets omsättningsintervall för kalenderåret 2022 ligger mellan 1 000 000 – 4 999 999 tusen kronor, vilket ger en indikation på dess storlek och ekonomiska räckvidd.
Svea Bank AB erbjuder finansiella tjänster som lån, sparande och betalningslösningar med fokus på små och medelstora företag.

Kontaktuppgifter och Besöksadress

För de som önskar komma i kontakt med Svea Bank AB, kan de nås via telefonnummer 087359000. Banken välkomnar besök på sin fysiska adress, Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna. Denna tillgänglighet underlättar för kunder och samarbetspartners att ha en direkt kontakt med banken.

Styrelse och Ledning

En vital del av Svea Bank AB:s framgång kan tillskrivas dess styrelse och ledning. Med erfarna ledamöter och en kompetent VD vid rodret, säkerställer banken att den drivs med en stark strategisk inriktning och ett fokus på ansvarsfullt företagande.

Varumärken och Status

Som en etablerad aktör på marknaden har Svea Bank AB byggt upp ett starkt varumärke som associeras med pålitlighet och kundorienterad service. Bankens status i finansbranschen är solid, och dess varumärkesstyrka bidrar till att locka och behålla kunder.

Framtidsutsikter

Med tanke på den stabila ekonomiska basen och den erfarna ledningen ser framtidsutsikterna för Svea Bank AB positiva ut. Banken är väl positionerad för att fortsätta sin tillväxt och vidareutveckla sina tjänster i takt med att den finansiella sektorn förändras och nya teknologiska innovationer gör sitt intåg.
Här finns en artikel på samma tema: Entercard group AB.

Informationen i denna artikel är uppdaterad per den 22 mars 2024, och för att få den senaste informationen om Svea Bank AB rekommenderas ett besök på deras officiella webbplats eller på allabolag.se, där man finner ytterligare finansiell information och detaljer om företagets struktur och verksamhet.
Denna artikel är även relevant för ämnet Zeppelin Sverige AB.