Posted in

Intrum sverige AB

Intrum Sverige AB är ledande inom kredithantering och erbjuder tjänster som inkasso och köp av fordringar.

Bolagsöversikt – Intrum Sverige AB – Företagsinformation

Intrum Sverige AB är ett välkänt företag inom inkassobranschen och finansiella tjänster. Med en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1970, har Intrum etablerat sig som en ledande aktör på den svenska marknaden.

Företaget erbjuder en rad tjänster som inkluderar kreditinformation, inkassotjänster och skuldfinansiering. Intrum Sverige AB har sitt säte i Nacka, Stockholms län, och är registrerat för F-skatt och moms.

 • Tjänster som erbjuds
  • Kreditinformation
  • Inkassotjänster
  • Skuldfinansiering
 • Historik och etablering
  • Grundades 1970
  • Ledande inom den svenska inkassobranschen
 • Organisatorisk information
  • Säte i Nacka, Stockholms län
  • Registrerat för F-skatt och moms
Företagsnamn Grundat Säte Organisationsnummer Status
Intrum Sverige AB 1970 Nacka, Stockholms län 556134-1248 Aktivt

Nyckeltal för 2022

Under det senaste räkenskapsåret, som avslutades 2022-12, presenterade Intrum Sverige AB en omsättning på 608 434 tusen kronor (tkr). Trots en stark omsättning visar resultaten att företaget hade en negativ siffra för årets resultat, med -10 684 tkr. Detta kan spegla utmaningar under året eller investeringar som kan ha påverkat resultatet. Företagets totala tillgångar uppgick till 730 520 tkr, vilket indikerar en solid finansiell ställning.

Ledning och Styrelse

Den nuvarande VD:n för Intrum Sverige AB är Anna Julia Reuszner, som leder företaget framåt. Styrelsen spelar en avgörande roll i att staka ut riktningen för företaget och säkerställa att det efterlever lagar och förordningar. Intrum Sverige AB:s styrelse består av erfarna ledamöter som tillsammans bidrar med en bred kompetens till företagets verksamhet.

Kontaktuppgifter och Adress

För de som önskar komma i kontakt med Intrum Sverige AB, finns företaget på adressen Sicklastråket 4 i Nacka. De kan nås via telefon på nummer 08-616 77 00. Att besöka företagets huvudkontor eller ringa är de bästa sätten att få direkt kontakt för frågor eller service.

Tjänster och Lösningar

Intrum Sverige AB erbjuder ett brett utbud av tjänster inom kredit- och skulthantering. Deras tjänster är designade för att hjälpa företag att hantera sina krediter mer effektivt, minska risker och förbättra likviditeten. Genom att använda sig av innovativa lösningar och djup branschkunskap, arbetar Intrum för att maximera återbetalningar och stödja företags ekonomiska hälsa.

Betydelsen av Inkassotjänster

Inkassoverksamheten är en kärntjänst hos Intrum Sverige AB. Genom att hantera obetalda fakturor och skulder hjälper de företag att återfå pengar som annars kunde gått förlorade. Inkassoprocessen hos Intrum är både effektiv och etisk, med en inriktning på att upprätthålla goda kundrelationer samtidigt som man säkerställer att kreditorers rättigheter tillgodoses.

Årsredovisning och Finansiell Transparens

Intressenter som vill fördjupa sig i företagets ekonomiska detaljer kan ladda ner årsredovisningen från Intrum Sverige AB:s hemsida. Årsredovisningen innehåller viktig information om företagets finansiella prestanda, strategier och framtidsutsikter. Transparensen i dessa dokument visar företagets engagemang för öppenhet och ansvarstagande gentemot aktieägare och kunder.Intrum Sverige AB är ledande inom kredithantering och erbjuder tjänster som inkasso och köp av fordringar.

Utmaningar och Framtidsutsikter

Även om Intrum Sverige AB har stött på utmaningar, som återspeglas i det negativa resultatet för 2022, är företaget väl positionerat för framtiden. Med en stark marknadsposition och en omfattande portfölj av tjänster, är Intrum väl rustat för att hantera både nuvarande och framtida ekonomiska klimat. Företagets förmåga att anpassa sig och innovera kommer att vara avgörande för dess långsiktiga framgång. Läs artikeln om ämnet Bostadsförmedlingen i Stockholm AB här.

Sammanfattning

Intrum Sverige AB är en betydande aktör inom inkasso och finansiella tjänster i Sverige. Med en solid finansiell grund, erfaren ledning och en rad tjänster som hjälper företag att hantera sina finanser, fortsätter Intrum att spela en viktig roll på den svenska marknaden. Trots ekonomiska svängningar är Intrum inställda på att fortsätta sin tillväxt och utveckling i branschen. Här finns en artikel på samma tema: Riverty Sweden AB.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.