Posted in

Fastighets AB Balder

Fastighets AB Balder äger och förvaltar ett växande bestånd av bostäder och kommersiella fastigheter i Norden och Storbritannien.

Fastighets AB Balder – Företagsinformation

Fastighets AB Balder är ett aktiebolag som har varit aktivt sedan 1995 och är beläget i Göteborg, Västra Götalands län. Med en omfattande portfölj av fastigheter har bolaget etablerat sig som en betydande aktör på den svenska fastighetsmarknaden.

Företaget fokuserar på att äga, förvalta och utveckla fastigheter, vilket inkluderar bostäder, kommersiella lokaler och hotell.Balder är känt för sin strategi att skapa värde genom både förvaltning och utveckling av sina fastigheter.

 • Ägarstruktur:
  • Majoriteten av aktierna ägs av svenska och internationella investerare.
  • En del av aktierna är spridda bland allmänheten.
 • Verksamhetsfokus:
  • Bostäder: Hyreslägenheter och bostadsrätter i attraktiva områden.
  • Kommersiella lokaler: Kontor, butiker och andra affärsutrymmen.
  • Hotell: Investeringar i hotellfastigheter och drift.
 • Strategi för värdeskapande:
  • Förvaltning: Aktiv förvaltning för att maximera intäkter och effektivisera kostnader.
  • Utveckling: Utvecklingsprojekt som bidrar till långsiktig tillväxt och värdeökning.
Företagsnamn Grundat Huvudkontor Verksamhetstyp
Fastighets AB Balder 1995 Göteborg, Västra Götalands län Fastighetsförvaltning och -utveckling

Ekonomisk Utveckling

Under 2022 rapporterade Fastighets AB Balder en omsättning på 11 523 miljoner SEK och ett resultat efter finansiella poster på 5 732 miljoner SEK. Årets resultat visade en imponerande siffra på 10 989 miljoner SEK. Dessa siffror illustrerar Balders starka position på marknaden och dess förmåga att generera lönsamhet. Summan av tillgångar uppgick till 263 775 miljoner SEK, vilket återspeglar företagets omfattande fastighetsinnehav och ekonomiska styrka.

Ledning och Styrelse

Fastighets AB Balder leds av en VD vars personuppgifter är skyddade. Utöver VD:n finns en extern vice VD som också har skyddade personuppgifter. Styrelsen består av flera erfarna medlemmar som tillsammans bidrar med bred kompetens inom fastighetsbranschen och näringslivet. Deras gemensamma mål är att fortsätta driva och utveckla bolaget framåt.

Kontakt och Adress

För den som önskar ta kontakt med Fastighets AB Balder finns bolaget på adressen Parkgatan 49 i Göteborg. Företaget kan nås via telefon på nummer 031-109570. För besökare och affärspartner är detta den fysiska platsen för möten och ytterligare affärsdiskussioner.

Bolagsvärdering och Tjänster

På allabolag.se kan man köpa en bolagsvärdering av Fastighets AB Balder. Denna tjänst är användbar för de som behöver ett indikativt aktievärde på bolaget, exempelvis vid försäljning, införande av nya aktieägare eller för presentationer för styrelsen. Värderingen är baserad på historisk prestation och är en maskinell analys som är opåverkad av analytikers antaganden.

För mer komplexa behov finns även en koncernvärdering tillgänglig, vilket kan vara nödvändigt för större affärsbeslut som involverar hela koncernstrukturen. Detta erbjuder en mer detaljerad inblick i företagets ekonomiska status och framtidsutsikter.
Läs mer om Sunroof Sverige AB här.

Registreringsinformation

Fastighets AB Balder är registrerat för F-skatt och var tidigare momsregistrerat men är nu avregistrerat från Momsregistret. Detta kan vara relevant information för affärspartners och leverantörer som har ekonomiska transaktioner med företaget.
Fastighets AB Balder är en svensk fastighetskoncern som investerar i och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler.

Sammanfattning

Som en av de ledande fastighetsbolagen i Sverige, fortsätter Fastighets AB Balder att växa och påverka marknaden genom sina strategiska investeringar och förvaltning av fastigheter. Med en stark ekonomisk grund och en erfaren ledning, är företaget väl positionerat för framtida framgångar och expansioner.
Läs artikeln om ämnet E164 Sweden AB här.

Ingrid Björk är en erfaren skribent inom pressreleaser och artikelmarknadsföring. Med sin skarpa penna och kreativa tänkande hjälper hon företag att kommunicera effektivt och nå ut till sina målgrupper. Ingrid har en gedigen erfarenhet av att utforma innehåll som inte bara informerar utan också engagerar och inspirerar läsarna. Hon är en mästare på att förmedla budskap på ett klart och övertygande sätt.