Posted in

FB säkerhetstjänster AB

FB Säkerhetstjänster AB erbjuder professionella säkerhetslösningar för att skydda företag och privatpersoner dygnet runt.

Bolagsöversikt – FB Säkerhetstjänster AB – Företagsinformation

FB Säkerhetstjänster AB är ett företag som har etablerat sig som en pålitlig aktör inom säkerhetsbranschen. Med en omsättning på 41 471 tusen kronor under 2022 och ett resultat efter finansnetto på 1 350 tusen kronor, visar företaget på en stabil ekonomisk grund.

Årets resultat landade på 58 tusen kronor, vilket speglar företagets förmåga att generera vinst.Med summa tillgångar på 30 021 tusen kronor, har FB Säkerhetstjänster AB en solid ekonomisk position på marknaden.

  • Ekonomiska Nyckeltal
    • Omsättning: 41 471 tusen kronor
    • Resultat efter finansnetto: 1 350 tusen kronor
    • Årets resultat: 58 tusen kronor
    • Summa tillgångar: 30 021 tusen kronor
Nyckeltal Värde (tusen kronor)
Omsättning 41 471
Resultat efter finansnetto 1 350
Årets resultat 58
Summa tillgångar 30 021

VD och Ledning

Johan Oscar David Hilding är den nuvarande VD:n för FB Säkerhetstjänster AB. Hans ledarskap är avgörande för företagets strategiska riktning och dagliga drift. Ledningen under Hildings styre har bidragit till företagets tillväxt och framgång på säkerhetsmarknaden. Styrelsens kompetens och erfarenhet är en viktig tillgång för företagets fortsatta utveckling.

Registreringsinformation

FB Säkerhetstjänster AB är ett aktiebolag som grundades och registrerades år 2015. Företaget är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret, vilket understryker dess seriösa näringsverksamhet. Dessa registreringar är viktiga för att bedriva verksamhet inom Sverige och för att upprätthålla en god affärsrelation med såväl kunder som leverantörer.

Kontaktuppgifter och Adress

För att nå FB Säkerhetstjänster AB kan intressenter och kunder skicka post till deras utdelningsadress BOX 7006, som är belägen i Kista i Stockholms län. Att ha en lättillgänglig kontaktväg är essentiellt för att upprätthålla en god kundservice och snabb kommunikation.
Här finns en artikel på samma tema: Rexel sverige AB.

Ekonomiska Nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal är viktiga indikatorer på ett företags hälsa och prestation. För FB Säkerhetstjänster AB visar nyckeltalen för 2022 på en positiv trend. Med starka siffror i både omsättning och resultat, står företaget väl rustat för framtiden. Dessa nyckeltal ger intressenter en tydlig bild av företagets ekonomiska status.

Verksamhetens Inriktning

FB Säkerhetstjänster AB fokuserar på att leverera högsäkerhetstjänster till en bred kundkrets. Företagets tjänster inkluderar allt från övervakning och larmtjänster till riskanalys och säkerhetskonsultation. Genom att erbjuda skräddarsydda lösningar till sina kunder, har FB Säkerhetstjänster AB blivit en betrodd partner inom säkerhetssektorn.
FB Säkerhetstjänster AB erbjuder pålitliga säkerhetslösningar för att skydda företag och privatpersoner.

Utmärkelser och Certifieringar

Att upprätthålla höga standarder inom säkerhetsbranschen är av yttersta vikt. FB Säkerhetstjänster AB har erhållit certifieringar och utmärkelser som bekräftar deras kompetens och pålitlighet. Dessa erkännanden är bevis på företagets engagemang för kvalitet och professionell service.
Läs artikeln om ämnet Polygon Sverige AB här.

Utveckling och Framtid

Med en stadig ekonomisk tillväxt och en stark position på marknaden, ser framtiden ljus ut för FB Säkerhetstjänster AB. Företaget investerar kontinuerligt i ny teknik och utbildning av personal för att säkerställa att de kan möta morgondagens säkerhetsutmaningar. Genom att hålla sig ajour med de senaste trenderna och innovationerna, strävar FB Säkerhetstjänster AB efter att vara ett steg före i säkerhetsbranschen.

Samhällsansvar och Hållbarhet

I en tid där hållbarhet och samhällsansvar blir allt viktigare, tar FB Säkerhetstjänster AB sitt ansvar på allvar. Företaget arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan och bidra positivt till samhället. Genom att implementera hållbara praxis i sin verksamhet, visar FB Säkerhetstjänster AB att de inte bara bryr sig om sin egen framgång utan även om den värld de verkar i.

Ingrid Björk är en erfaren skribent inom pressreleaser och artikelmarknadsföring. Med sin skarpa penna och kreativa tänkande hjälper hon företag att kommunicera effektivt och nå ut till sina målgrupper. Ingrid har en gedigen erfarenhet av att utforma innehåll som inte bara informerar utan också engagerar och inspirerar läsarna. Hon är en mästare på att förmedla budskap på ett klart och övertygande sätt.