Posted in

Destiny Sweden AB

Destiny Sweden AB är en dynamisk firma som specialiserar sig på att leverera innovativa IT-lösningar för att stärka företags digitala närvaro.

Bolagsöversikt och Historik

Destiny Sweden AB är ett aktiebolag som har varit registrerat sedan 1990. Företaget har sitt säte i Stockholm, och är beläget på Lumaparksvägen 11.

Med årtionden av närvaro på marknaden har Destiny Sweden AB etablerat sig som en aktör inom sitt verksamhetsområde.

  • Grundat: 1990
  • Säte: Stockholm
  • Adress:

    • Lumaparksvägen 11
  • Verksamhetsområde:

    • Närmare information om verksamhetsområdet
Företagsnamn Registreringsår Adress Stad
Destiny Sweden AB 1990 Lumaparksvägen 11 Stockholm

Ekonomisk Utveckling

En titt på bolagets ekonomiska utveckling visar att omsättningen för år 2022 uppgick till 261 664 tusen kronor. Trots en betydande omsättning redovisade bolaget ett resultat efter finansnetto-83 048 tusen kronor och ett årets resultat-10 286 tusen kronor. Dessa siffror indikerar att bolaget stod inför ekonomiska utmaningar under det gångna året.

Tillgångar och Finansiell Ställning

Summan av tillgångarna i Destiny Sweden AB uppgick till 826 001 tusen kronor vid slutet av 2022. Denna summa inkluderar alla bolagets tillgångar, såsom likvida medel, fordringar, inventarier och eventuella fastigheter. Bolagets totala tillgångar är en viktig indikator på dess finansiella ställning och förmåga att hantera sina skulder och förpliktelser.

Registreringsinformation

Destiny Sweden AB är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret. Dessa registreringar är avgörande för att kunna bedriva verksamhet och utföra transaktioner med andra företag och kunder inom Sverige. Bolagets långvariga närvaro på marknaden sedan registreringsåret 1990 understryker dess stabilitet och erfarenhet. Läs mer om Collector bank AB här.

Kontaktuppgifter och Adress

Intressenter som önskar komma i kontakt med Destiny Sweden AB kan ringa till telefonnummer 0812010000. Besök kan göras till företagets kontor på Lumaparksvägen 11 i Stockholm. Det är viktigt för kunder och affärspartners att ha tillgång till korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter för effektiv kommunikation. Läs artikeln om ämnet Merch sweden AB här.

Styrelse och Ledning

Information om bolagets styrelse är tillgänglig för allmänheten och kan ge insikter i företagets ledningsstruktur och beslutsfattande. En stark och kompetent styrelse är avgörande för ett företags framgång och strategiska riktning. Detaljer om styrelsens sammansättning och ledamöter kan ge värdefull information till aktieägare och intressenter.

Bolagsvärdering och Framtidsutsikter

En bolagsvärdering kan ge en uppskattning av Destiny Sweden AB:s marknadsvärde. Värderingen bygger på en rad faktorer, inklusive historiskt resultat, tillgångar, skulder och framtida inkomstpotential. Medan bolaget har stött på ekonomiska utmaningar, är dess framtidsutsikter av intresse för potentiella investerare, anställda och affärspartners.Destiny Sweden AB expanderar snabbt med innovativa IT-lösningar som stärker företags digitala närvaro.

Sammanfattning

Destiny Sweden AB har en lång historia och har visat sig vara en bestående del av näringslivet i Stockholm. Trots ekonomiska utmaningar under det senaste året, bär bolagets starka tillgångsbas och etablerade position på marknaden på en potential för framtida tillväxt och utveckling. Med korrekt styrning och strategiska beslut kan företaget sträva efter att förbättra sin ekonomiska situation och fortsätta att vara en viktig spelare i sin bransch.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.