Alektum Group AB är ett svenskt inkassoföretag som erbjuder tjänster inom skulthantering och kredithantering.

Alektum group AB

Bolagsöversikt och Finansiell Stabilitet

Alektum Group AB är ett företag som har en lång historia och har varit registrerat sedan 1988. Med en omsättning på nästan 2 miljarder kronor under 2022, visar företaget en stark finansiell närvaro på marknaden.

Resultatet efter finansnetto landade på 100 694 tusen kronor och årets resultat var 62 128 tusen kronor, vilket pekar på en sund ekonomisk förvaltning.Med en total summa tillgångar på 5 145 502 tusen kronor, står det klart att Alektum Group är en väletablerad aktör inom sin bransch.

 • Historik
  • Registreringsår: 1988
  • Långvarig närvaro i branschen
 • Finansiell Information för 2022
  • Omsättning: Cirka 2 miljarder kronor
  • Resultat efter finansnetto: 100 694 tusen kronor
  • Årets resultat: 62 128 tusen kronor
 • Tillgångar
  • Totala tillgångar: 5 145 502 tusen kronor
År Omsättning (SEK) Resultat efter finansnetto (SEK) Årets resultat (SEK) Totala tillgångar (SEK)
2022 2 000 000 000 100 694 000 62 128 000 5 145 502 000

Ledning och Administration

Daniel Linus Singelman fungerar som VD för Alektum Group AB, och är en del av en kompetent ledningsgrupp som driver företaget framåt. Företaget är ett aktiebolag och är registrerad för F-skatt, vilket understryker dess professionella status. Dessutom är Alektum Group registrerad i Momsregistret, vilket är en förväntan för seriösa aktörer på den svenska marknaden.

Kontakt och Lokalisering

Företagets kontaktuppgifter är lättillgängliga, med en telefonlinje som har numret 031-730 60 00. Besökare och affärspartners kan hitta dem på NILS ERICSONSGATAN 17, 4 VÅN i centrala Göteborg. Deras placering i Västra Götalands län placerar dem i hjärtat av en av Sveriges största affärsregioner.

Ekonomisk Utveckling och Nyckeltal

Nyckeltalen för Alektum Group AB från 2022 visar på en positiv trend. Med en stadig ökning i omsättning och resultat över de senaste åren, signalerar detta att företaget har en stark marknadsposition och förmågan att anpassa sig till föränderliga marknadsförhållanden. Sådana nyckeltal är avgörande för investerare och samarbetspartners som söker en stabil och pålitlig affärspartner.
Alektum Group AB är en familjeägd inkassofirma som erbjuder skuldlösningar och kredithanteringstjänster i Europa.

Bolagsvärdering och Framtidsprognoser

För de som är intresserade av bolagsvärdering, erbjuder Alektum Group AB en tjänst där man kan få en indikativ värdering av företaget. Denna värdering är baserad på historisk prestation och är av stor vikt vid situationer som att ta in nya aktieägare eller presentera värdet för styrelsen och andra intressenter. Värderingen är en maskinell analys och är opåverkad av analytikers antaganden, vilket ger en opartisk och objektiv bild av företagets värde.
Läs artikeln om ämnet Hästnet Sverige AB här.

Tjänster och Affärsområden

Alektum Group AB är inte bara en finansiell aktör utan erbjuder även en rad tjänster som är relevanta för deras kunder. Detta inkluderar men är inte begränsat till inkasso och fordringshantering, vilket är kritiska tjänster för många företag som vill säkerställa god likviditet och hantera krediter på ett effektivt sätt.

Kvalitet och Kundfokus

En viktig aspekt av Alektum Group AB:s verksamhet är deras kundfokus och strävan efter hög kvalitet i alla led. Genom att erbjuda personlig service och skräddarsydda lösningar, har de byggt upp ett starkt rykte som en pålitlig partner för sina kunder. Kundnöjdhet är centralt i deras affärsmodell, vilket återspeglas i deras långsiktiga relationer och återkommande kundbas.
Här finns en artikel på samma tema: Max matthiessen AB.

Samhällsansvar och Hållbarhet

Som en del av sitt corporate social responsibility (CSR), tar Alektum Group AB ansvar för sin påverkan på samhället och miljön. Genom att implementera hållbarhetsinitiativ och etiska riktlinjer i sin verksamhet, bidrar de till en mer hållbar framtid och stärker sitt varumärke som ett ansvarsfullt företag.

Slutsats och Framtidsperspektiv

Alektum Group AB står starkt som en etablerad aktör inom sin sektor. Med en solid ekonomisk grund, erfaren ledning och en bred portfölj av tjänster, är de väl positionerade för fortsatt tillväxt och framgång. I takt med att de fortsätter att utveckla sina tjänster och anpassa sig till en digitaliserande värld, kommer Alektum Group sannolikt att fortsätta vara en viktig spelare på den svenska och internationella marknaden.