Posted in

Yunexpress nordic AB

YunExpress Nordic AB erbjuder effektiva logistiklösningar för e-handel i Norden, med snabb och pålitlig frakt från Asien.

Bolagsöversikt – YunExpress Nordic AB

YunExpress Nordic AB är ett företag som har etablerat sig som en betydande aktör inom logistik och transportsektorn. Med en växande närvaro i Norden, har företaget sett en stadig ökning i omsättning och resultat.

Enligt senaste tillgängliga data från 2022, rapporterade företaget en omsättning på 58 986 tusen kronor och ett resultat efter finansnetto på 2 962 tusen kronor.Årets resultat landade på 2 367 tusen kronor, vilket indikerar en positiv finansiell hälsa för verksamheten.

  • Viktig information om YunExpress Nordic AB
    • Omsättning: 58 986 tusen kronor
    • Resultat efter finansnetto: 2 962 tusen kronor
    • Årets resultat: 2 367 tusen kronor
År Omsättning (tusen SEK) Resultat efter finansnetto (tusen SEK) Årets resultat (tusen SEK)
2022 58 986 2 962 2 367

Ekonomiska Nyckeltal

Det ekonomiska landskapet för YunExpress Nordic AB kan sammanfattas genom några kritiska nyckeltal. För år 2022, visar företagets bokslut en solid ekonomisk ställning med en summa tillgångar på 24 906 tusen kronor. Det är viktigt att notera att bokslutet för 2021 avser en period på 17 månader, vilket kan påverka jämförelser med 2022 års 12-månaders period.

VD och Ledning

Ledarskapet hos YunExpress Nordic AB styrs av VD Li Sun, som leder företaget genom dess expansion och dagliga verksamhet. Företagets ledning är avgörande för att driva tillväxt och säkerställa effektivitet i alla aspekter av verksamheten.

Registreringsinformation

YunExpress Nordic AB är ett aktiebolag som är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret. Företaget grundades år 2020, vilket visar på en relativt ny men snabbt växande närvaro på marknaden.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Riddermark bil AB.

Kontakt och Besöksadress

För de som önskar komma i kontakt med YunExpress Nordic AB, är deras besöksadress Kantyxegatan 14, belägen i Malmö, Skåne län. Företagets läge i en av Sveriges största städer är strategiskt för dess verksamhet inom transport och logistik.

Service och Lösningar

YunExpress Nordic AB erbjuder en rad logistiktjänster och lösningar som är anpassade för att möta kundernas behov. Med en fokus på effektivitet och kundservice, strävar företaget efter att leverera pålitliga och kostnadseffektiva transportalternativ.
För mer mer information besök ##domain##.

Global Närvaro

Även om YunExpress Nordic AB har sitt fokus i Norden, är företaget en del av YunExpress-gruppen som har en global närvaro. Detta ger företaget en unik förmåga att hantera internationella frakter och logistiklösningar som sträcker sig över flera kontinenter.
Yunexpress Nordic AB erbjuder effektiva logistiklösningar för e-handel i Norden med snabb och pålitlig fraktservice från Asien.

Utsikter och Framtid

Med en stabil ekonomisk grund och en stark ledning, ser framtiden ljus ut för YunExpress Nordic AB. Företaget är välpositionerat för att fortsätta sin expansion och förbättra sitt erbjudande inom logistik och transporttjänster i Norden och internationellt.

Årsredovisning och Offentliga Dokument

Intresserade parter kan ladda ner och granska YunExpress Nordic AB:s årsredovisning och andra offentliga dokument för att få en djupare insikt i företagets ekonomiska prestanda och strategiska riktning.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.