ISS Facility Services AB erbjuder mångfacetterade tjänster inom städning, fastighetsskötsel och kontorsservice i Sverige.

Iss facility services AB

Bolagsöversikt – ISS Facility Services AB

ISS Facility Services AB är ett ledande företag inom facility management och tjänster relaterade till fastighetsdrift. Med en imponerande omsättning på 4 364 064 tusen kronor under år 2022, står det klart att företaget spelar en betydande roll i branschen.

Resultatet efter finansnetto landade på 125 154 tusen kronor, och årets resultat visade en stark siffra på 97 118 tusen kronor. Med en omfattande summa tillgångar2 338 749 tusen kronor, visar företaget en solid ekonomisk ställning.

 • Omsättning
  • 4 364 064 tusen kronor (2022)
 • Resultat efter finansnetto
  • 125 154 tusen kronor
 • Årets resultat
  • 97 118 tusen kronor
 • Totala tillgångar
  • 2 338 749 tusen kronor
Finansiell Data Belopp (tusen kronor)
Omsättning (2022) 4 364 064
Resultat efter finansnetto 125 154
Årets resultat 97 118
Totala tillgångar 2 338 749

Nyckeltal och Finansiell Utveckling

En närmare titt på nyckeltalen från de senaste åren visar en positiv trend för ISS Facility Services AB. Företaget har visat en förmåga att behålla en stabil finansiell tillväxt, vilket är avgörande i en konkurrensutsatt bransch. Denna finansiella hälsa borgar för företagets förmåga att fortsätta leverera högkvalitativa tjänster till sina kunder.

Ledning och Organisation

Under ledning av VD Carl Gustaf Olof Landin, har ISS Facility Services AB utvecklat en stark ledningsstruktur. Företaget har varit registrerat sedan 1990 och har under dessa år byggt upp en omfattande erfarenhet och kompetens inom sektorn. ISS Facility Services AB har sitt säte i Stockholm, på Årstaängsvägen 11, vilket är ett strategiskt läge för att hantera operationer och kundrelationer effektivt.

Registrering och Certifieringar

ISS Facility Services AB är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret, vilket bekräftar företagets legitimitet och ansvarstagande när det gäller skattemässiga förpliktelser. Dessa registreringar är viktiga för att upprätthålla transparens och förtroende hos både kunder och samarbetspartners.

Tjänsteutbud

Företaget erbjuder en bred palett av tjänster såsom städning, säkerhet, catering och teknisk förvaltning. Genom att leverera integrerade lösningar som täcker alla aspekter av facility management, kan ISS Facility Services AB erbjuda sina kunder en helhetslösning som optimerar drift och underhåll av fastigheter och arbetsplatser.
Läs även artikeln Haag & carlsson bil AB.

Kundfokus och Kvalitet

Kundnöjdhet är en central del i verksamheten hos ISS Facility Services AB. Företaget lägger stor vikt vid att förstå och tillmötesgå sina kunders behov, vilket har resulterat i långsiktiga relationer och en stark kundbas. Genom att kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar och innovation säkerställer företaget att de håller sig i framkant inom branschen.

Hållbarhetsarbete

ISS Facility Services AB är engagerat i hållbarhetsarbete och strävar efter att minska sin miljöpåverkan genom ansvarsfulla affärspraktiker. Detta inkluderar allt från energieffektivisering i de fastigheter de förvaltar till att använda miljövänliga produkter inom sina tjänster. Företagets engagemang i hållbarhetsfrågor är en viktig del av deras varumärkesidentitet och värderingar.
ISS Facility Services AB erbjuder skräddarsydda lösningar inom fastighetsskötsel och städtjänster för en bättre arbetsmiljö.

Kontakt och Kundservice

För de som önskar komma i kontakt med ISS Facility Services AB, är de välkomna att ringa företagets telefonnummer 0771-18 10 20. Kundservice är en hjärtsten i företagets verksamhet, och de strävar efter att alltid vara tillgängliga för att svara på frågor och lösa eventuella problem som kan uppstå.
Liknande artikel Lantmännen maskin AB.

Slutsats

ISS Facility Services AB har etablerat sig som en stark aktör på marknaden för facility management. Med en stabil ekonomi, erfaren ledning och ett brett utbud av högkvalitativa tjänster, fortsätter företaget att växa och utvecklas. Dess engagemang i hållbarhet och kundnöjdhet gör det till ett föredömligt företag inom sin sektor.