Posted in

Rasta Sverige AB

Rasta Sverige AB driver rastplatser längs vägar, erbjuder mat och vila för resenärer i Sverige.

Bolagsöversikt Rasta Sverige AB – Företagsinformation

Rasta Sverige AB är ett etablerat företag inom restaurang- och servicebranschen, känt för sina vägrestauranger runt om i Sverige. Med en omsättning på 1 114 767 tusen kronor under år 2022, visar företaget på en robust ekonomisk närvaro.

Resultatet efter finansnetto (Res. e. fin) landade på 19 431 tusen kronor och årets resultat speglade samma siffra, vilket indikerar en stabil vinstnivå för verksamheten.

  • Centrala finansiella nyckeltal
    • Omsättning: 1 114 767 tusen SEK
    • Resultat efter finansnetto: 19 431 tusen SEK
    • Årets resultat: 19 431 tusen SEK
År Omsättning (tusen SEK) Resultat e. fin (tusen SEK) Årets resultat (tusen SEK)
2022 1 114 767 19 431 19 431

Finansiella Nyckeltal

De senaste finansiella nyckeltalen för Rasta Sverige AB visar på en stark ekonomisk ställning. Med en summa tillgångar på 778 475 tusen kronor har företaget en god kapitalbas. Dessa siffror, hämtade från företagets årsredovisning, är viktiga indikatorer på företagets ekonomiska hälsa och förmåga att fortsätta växa och utvecklas inom sin sektor.

Ledning och Styrelse

Dan Mikael Peter Tervaniemi tjänstgör som VD för Rasta Sverige AB, och är en drivande kraft i företagets dagliga verksamhet. Företaget är ett aktiebolag och dess styrelse spelar en viktig roll i strategiska beslut och övergripande riktning för verksamheten.
Rasta Sverige AB driver vägrestauranger som erbjuder resenärer matstopp längs Sveriges huvudvägar.

Skatte- och Momsregistrering

Rasta Sverige AB är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret, vilket är essentiellt för alla verksamma företag i Sverige. Dessa registreringar säkerställer att företaget uppfyller de skattemässiga kraven och kan bedriva sin verksamhet lagligt.

Kontaktuppgifter och Adress

För de som önskar komma i kontakt med Rasta Sverige AB finns företaget på adressen Sisjö Kullegata 5, beläget i Askim inom Västra Götalands län. Med telefonnummer 031-725 95 00 är de tillgängliga för kundfrågor och affärsförfrågningar.

Registreringsår och Företagshistorik

Rasta Sverige AB har en lång historia och grundades år 2001. Genom åren har företaget utvecklats och anpassat sig till marknadens förändringar, vilket har bidragit till dess långsiktiga framgång och erkännande i branschen.
Läs även artikeln Haag & carlsson bil AB.

Framtidsutsikter och Expansion

Med en stark ekonomisk grund och en ledning med tydlig vision, ser framtiden ljus ut för Rasta Sverige AB. Företaget har potential att fortsätta sin expansion och förbättra sitt erbjudande, vilket kan innebära nya etableringar och tjänster som möter kundernas behov på vägarna.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Iss facility services AB.

Bolagsvärdering och Marknadsposition

I en konkurrensutsatt marknad har Rasta Sverige AB lyckats behålla en stark marknadsposition. Med en positiv bolagsvärdering som reflekterar företagets stabilitet och potential, står Rasta Sverige AB väl rustat för att möta framtida utmaningar och möjligheter inom sektorn.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.