Polygon Sverige AB specialiserar sig på skadesanering och fuktkontroll, och erbjuder snabba, professionella tjänster över hela landet.

Polygon Sverige AB

Bolagsöversikt Polygon Sverige AB – Företagsinformation

Polygon Sverige AB är ett aktiebolag som har varit verksamt sedan 1935. Företaget erbjuder tjänster inom skadesanering och förebyggande åtgärder för att minimera skador på fastigheter till följd av vatten, brand och klimat.

Med huvudkontor beläget på Hemvärnsgatan 15 i Solna, Stockholms län, har företaget etablerat sig som en betydande aktör inom sin bransch i Sverige.

 • Tjänster
  • Skadesanering
  • Förebyggande åtgärder
  • Minimering av skador på fastigheter
 • Specialisering
  • Vattenskador
  • Brandskador
  • Klimatskador
Företagsnamn Grundat Huvudkontor Webbplats
Polygon Sverige AB 1935 Hemvärnsgatan 15, Solna allabolag.se/5560346164

Nyckeltal för 2022

Under 2022 rapporterade Polygon Sverige AB en omsättning329 484 tusen kronor. Resultatet efter finansiella poster var dock negativt, med en förlust på -9 352 tusen kronor. Årets resultat visade också en förlust, som uppgick till -6 252 tusen kronor. Trots dessa siffror, hade företaget en betydande summa tillgångar, totalt 192 534 tusen kronor.

Ledning och Styrelse

Verkställande direktören (VD) för Polygon Sverige AB är Thomas Johan Gustav Perman. Företagets ledning och styrelse är ansvariga för den strategiska riktningen samt den dagliga driften. Deras beslut och ledarskap spelar en avgörande roll för företagets framgång och tillväxt.

Registreringsinformation

Polygon Sverige AB är ett registrerat aktiebolag som står under svensk lagstiftning. Bolaget är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret, vilket är viktigt för bolagets affärstransaktioner och skattehantering.

Kontaktuppgifter

För de som önskar ta kontakt med Polygon Sverige AB kan detta göras via deras telefonnummer 020-235 235. Besöksadressen är återigen Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna. Företaget har gjort det enkelt för kunder och intressenter att nå dem för frågor och tjänster.
Här finns en artikel på samma tema: Rexel sverige AB.

Finansiell Utveckling

Polygon Sverige AB:s finansiella utveckling över de senaste åren har varierat. Trots en stark omsättning, har de senaste årets resultat visat på utmaningar. Det är viktigt för potentiella investerare och samarbetspartners att analysera dessa nyckeltal och förstå bakomliggande faktorer för att få en helhetsbild av företagets ekonomiska hälsa.

Bolagsvärdering

Enligt senast tillgängliga uppgifter har Polygon Sverige AB en bolagsvärdering som indikerar dess marknadsvärde. Denna värdering är viktig för investerare och kan påverka beslut om köp eller försäljning av aktier i företaget. Värderingen återspeglar inte bara de ekonomiska resultaten utan även marknadens förväntningar på företagets framtida tillväxt och lönsamhet.

Tjänster och Lösningar

Företaget är specialiserat på skadesanering och erbjuder en rad tjänster som inkluderar vattenskadesanering, brandskadesanering, mögelsanering och klimatlösningar. Deras expertis är avgörande för att minska skador och återställa fastigheter efter oväntade händelser som naturkatastrofer eller olyckor.
Polygon Sverige AB är specialiserade på skadesanering och fuktkontroll, bidragande till trygga inomhusmiljöer.

Samhällsansvar och Hållbarhet

Polygon Sverige AB tar sitt samhällsansvar på allvar och arbetar med hållbarhetsfrågor för att minska sin miljöpåverkan. Genom att erbjuda tjänster som bidrar till att förebygga och hantera skador på ett effektivt sätt, spelar de en viktig roll i att skydda och bevara miljön för framtida generationer.
Denna artikel är även relevant för ämnet TM Sweden AB.