Posted in

Hästnet Sverige AB

Hästnet Sverige AB är en populär plattform där hästentusiaster kan köpa, sälja och upptäcka allt från hästar till utrustning.

Översikt av HästNet Sverige AB

HästNet Sverige AB är ett företag som har etablerat sig som en viktig aktör inom hästrelaterade tjänster och produkter i Sverige. Med en omsättning på 71 839 tusen kronor under 2022, markerar bolaget sin närvaro i branschen.

Trots en rapporterad förlust efter finansiella poster på -1 006 tusen kronor, visar summan av tillgångar på 140 360 tusen kronor att företaget har en solid grund att stå på.

Bolagets verksamhet leds av VD Axel Wilhelm Eugene Lagercrantz, och det är registrerat med både F-skatt och moms.

 • Grundläggande Fakta
  • Omsättning: 71 839 tusen kr (2022)
  • Förlust efter finansiella poster: -1 006 tusen kr
  • Summa tillgångar: 140 360 tusen kr
 • Organisation
  • Verkställande direktör: Axel Wilhelm Eugene Lagercrantz
  • Registreringsstatus: F-skatt och moms
År Omsättning (tusen kr) Förlust efter fin. poster (tusen kr) Summa tillgångar (tusen kr)
2022 71 839 -1 006 140 360

Historisk Ekonomisk Utveckling

Sedan registreringsåret 2017, har HästNet Sverige AB visat en varierande ekonomisk utveckling. Från 2018 till 2022 har bolaget upplevt både upp- och nedgångar i omsättning och resultat, vilket är vanligt i många branscher. Det är värt att notera att bokslutet för 2018 avser en period på 13 månader, vilket kan påverka jämförelsen med efterföljande år.

Styrelse och Ledning

Styrelsen i HästNet Sverige AB består av kompetenta individer som tillsammans bidrar till företagets strategiska riktning. Med Axel Wilhelm Eugene Lagercrantz vid rodret som VD, har bolaget en ledare med tydlig vision för bolagets framtid.

Produkter och Tjänster

HästNet Sverige AB erbjuder en bred palett av produkter och tjänster som riktar sig till hästentusiaster och professionella inom hästbranschen. Från försäljning av hästar till utrustning och tillbehör, strävar bolaget efter att vara en one-stop-shop för sina kunder.

Marknad och Målgrupp

Företagets huvudsakliga marknad är hästintresserade personer och företag i Sverige. Genom att erbjuda specialiserade tjänster och produkter, har HästNet Sverige AB lyckats attrahera en lojal kundbas som uppskattar deras expertis och kvalitetsprodukter.
Här finns en artikel på samma tema: Max matthiessen AB.

Finansiell Stabilitet och Tillväxt

Trots utmaningar i form av ett negativt resultat under 2022, visar HästNet Sverige AB tecken på finansiell stabilitet genom sin tillgångsbas. Tillväxtpotentialen för bolaget ligger i dess förmåga att anpassa sig till marknadens förändringar och att fortsätta utveckla sina tjänster.
Denna artikel är även relevant för ämnet RCR bil AB.

Framtid och Expansion

Med en tydlig vision för framtiden siktar HästNet Sverige AB på att expandera sin verksamhet och stärka sin position på marknaden. Genom strategiska investeringar och innovation inom sitt tjänsteutbud, kan bolaget säkra en fortsatt tillväxt och framgång.

Kontakt och Lokalisering

Besöksadressen för HästNet Sverige AB är Tegnérgatan 1 i centrala Stockholm, vilket gör det lättillgängligt för kunder och samarbetspartners. Företaget är väl etablerat i Stockholms län, vilket är en stark marknad för hästrelaterade verksamheter.
Hästnet Sverige AB är en populär plattform för köp och försäljning av hästar och utrustning i Sverige.

Sammanfattning

HästNet Sverige AB är ett dynamiskt företag som trots vissa ekonomiska svårigheter har en stark närvaro i hästbranschen. Med ett brett utbud av produkter och tjänster, en erfaren ledning, och en solid tillgångsbas, har HästNet alla förutsättningar för att fortsätta vara en viktig spelare på den svenska marknaden.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.