Infracom Communications AB erbjuder innovativa IT- och kommunikationslösningar för att effektivisera och stärka företags verksamheter.

Infracom communications AB

InfraCom Communications AB – En ledande aktör inom kommunikationsbranschen

InfraCom Communications AB har etablerat sig som en betydande aktör inom kommunikationsbranschen. Bolaget, som grundades 2016, har snabbt vuxit och blivit känt för sin innovativa approach till kommunikationstjänster.

Med sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län, befinner sig InfraCom i hjärtat av svensk affärsverksamhet.

Företaget är stolt över att vara registrerat för F-Skatt och är också momsregistrerat, vilket understryker dess professionella och seriösa natur. InfraComs kontor är beläget på Gamlestadvägen 1, en adress som placerar dem i en strategisk position för att nå ut till sina kunder och samarbetspartners inom en av Sveriges största och mest dynamiska städer.

 • Grundläggande fakta om InfraCom Communications AB
  • Grundat: 2016
  • Typ av företag: Kommunikationstjänster
  • Registrering: F-Skatt och momsregistrerat
 • Plats och tillgänglighet
  • Säte: Göteborg, Västra Götalands län
  • Adress: Gamlestadvägen 1
Företagsinformation Detaljer
Namn InfraCom Communications AB
Grundat 2016
Säte Göteborg, Västra Götalands län
Adress Gamlestadvägen 1
Status Registrerat för F-Skatt, Momsregistrerat

Ekonomisk Utveckling

InfraCom Communications AB har visat en stabil ekonomisk utveckling över de senaste åren. För räkenskapsåret 2022 rapporterade bolaget en omsättning på 156 244 tusen kronor och ett resultat efter finansiella poster på 37 249 tusen kronor. Årets resultat landade på 19 268 tusen kronor, vilket är ett tecken på företagets förmåga att generera vinst.

Årsredovisning och Nyckeltal

Det är viktigt för intressenter att granska företagets årsredovisning och nyckeltal för att få en djupare insikt i verksamhetens hälsa. InfraCom Communications AB har en tillgänglig årsredovisning som ger en detaljerad översikt av företagets finansiella ställning. I 2022 års rapport, kan man se att de totala tillgångarna uppgick till 134 112 tusen kronor.

Styrelse och Ledning

Styrelsen spelar en avgörande roll i ett företags framgång genom att sätta strategisk riktning och övervaka ledningens prestationer. InfraCom Communications AB har en styrelse som består av erfarna ledamöter som tillsammans bidrar till företagets tillväxt och stabilitet. Information om styrelsens sammansättning och ledamöter är offentligt tillgänglig och uppdateras regelbundet.
Läs mer om Alektum group AB här.

Kontaktuppgifter och Adress

För de som önskar komma i kontakt med InfraCom Communications AB är företagets telefonnummer 031-3014810. Besökande kan hitta dem på deras fysiska adress, Gamlestadvägen 1 i Göteborg. Denna tillgänglighet underlättar för kunder och partners att engagera sig direkt med företaget.

Tjänster och Lösningar

Även om specifika tjänster och lösningar som erbjuds av InfraCom Communications AB inte är detaljerade i bolagsinformationen, kan man anta att de levererar produkter och tjänster som ligger i framkant av kommunikationssektorn. Deras ekonomiska framgång tyder på att de har en stark kundbas och ett erbjudande som möter marknadens behov.

Varumärken och Koncernstruktur

InfraCom Communications AB kan också vara innehavare av olika varumärken och vara en del av en större koncernstruktur. Dessa aspekter av företaget kan ge ytterligare värde och stabilitet, samt möjliggöra synergier inom koncernen. Att förstå koncernstrukturen kan vara viktigt för investerare och andra intressenter som vill få en helhetsbild av företagets verksamhet.
För mer mer information besök ##domain##.

Investering och Bolagsvärdering

För potentiella investerare kan InfraCom Communications AB vara ett attraktivt alternativ. Med en stabil ekonomisk bakgrund och en position i en växande bransch, kan bolagsvärderingen vara av intresse. Det är dock viktigt att notera att en professionell värdering bör genomföras för att få en korrekt bild av företagets värde på marknaden.
Infracom är en svensk IT-tjänsteleverantör som specialiserar sig på molnlösningar och managed services för företag.