Posted in

Jti ventures AB

JTI Ventures AB är ett svenskt investeringsbolag som fokuserar på innovativa startups och tillväxtföretag.

Översikt av JTI Ventures AB

JTI Ventures AB är ett aktiebolag som har varit registrerat sedan 2015. Företaget har sitt säte i Helsingborg, Skåne län, på adressen ANDESITGATAN 6.

Med en verksamhet som spänner över flera år har JTI Ventures AB etablerat sig på marknaden och fortsätter att utveckla sin affärsmodell.

Viktiga aspekter av JTI Ventures AB:s verksamhet

 • Grundläggande information
  • Registreringsår: 2015
  • Adress: ANDESITGATAN 6, Helsingborg, Skåne län
 • Verksamhetens fokus
  • Branscher: Specifiera relevanta branscher
  • Tjänster och produkter: Detaljer om erbjudanden
 • Marknadsposition
  • Marknadsandel: Information om företagets marknadsandel
  • Konkurrens: Uppgifter om konkurrenter och marknadstillväxt

Fakta om JTI Ventures AB

Aspekt Information
Registreringsår 2015
Adress ANDESITGATAN 6, Helsingborg, Skåne län
Verksamhetsområden Specifika branscher och tjänster
Marknadsposition Information om marknadsandel och konkurrens

Nyckeltal för 2022

Under det senaste bokslutsåret, som avslutades i december 2022, rapporterade JTI Ventures AB en omsättning94 114 tusen kronor (tkr). Resultatet efter finansiella poster (Res. e. fin) uppgick till -9 766 tkr, och årets resultat visade ett underskott på -9 478 tkr. Totalt hade företaget summa tillgångar24 452 tkr.

VD och Ledning

Jimmy Tieu är den nuvarande verkställande direktören (VD) för JTI Ventures AB. Ledningen spelar en kritisk roll i företagets strategiska beslut och dagliga operationer. Information om företagets styrelse är tillgänglig för allmänheten och kan ge insikt i företagets riktning och ledningsfilosofi.

Registreringsinformation

JTI Ventures AB är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret, vilket indikerar att företaget är aktivt i ekonomiska transaktioner och uppfyller de lagstadgade kraven för skatter och moms. Dessa registreringar är viktiga för att bedriva en laglig och transparent verksamhet i Sverige.
JTI Ventures AB är ett svenskt företag som investerar i innovativa startups med potential för global expansion.

Finansiell Historik

En titt på företagets finansiella historik kan ge värdefull information om dess ekonomiska hälsa och utveckling över tid. Genom att analysera bokslut och nyckeltal från tidigare år kan intressenter få en bättre förståelse för företagets prestationer och framtidsutsikter.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Din bilmäklare AB.

Kontaktuppgifter och Adress

För de som önskar komma i kontakt med JTI Ventures AB, kan företagets besöksadress och kontaktuppgifter vara till nytta. Besökare och affärspartners kan besöka företaget i Helsingborg eller nå dem genom de uppgifter som finns listade på företagsregistret.
Läs även artikeln Vattenfall services nordic AB.

Uppdaterad Företagsinformation

Det är viktigt att notera att företagsinformationen om JTI Ventures AB är uppdaterad till den 23 mars 2024. Att hålla sig informerad om de senaste uppdateringarna säkerställer att intressenter har tillgång till den mest aktuella och relevanta informationen om företaget.

Sammanfattning

JTI Ventures AB är ett företag med en stadig närvaro i näringslivet och en tydlig ekonomisk struktur. Med en erfaren VD i spetsen och en tydlig registreringsstatus kan intressenter känna sig trygga med företagets verksamhet. Nyckeltalen för 2022 visar på utmaningar, men också på möjligheter för företaget att växa och utvecklas framåt.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.