Vattenfall Services Nordic AB erbjuder energilösningar och underhållstjänster för en hållbar nordisk infrastruktur.

Vattenfall services nordic AB

Bolagsöversikt och Ekonomisk Utveckling

Vattenfall Services Nordic AB är ett företag som har en betydande roll inom energisektorn i Norden. Med en omsättning på nästan 5,9 miljarder SEK under år 2022, visar företaget på en stark närvaro på marknaden.

Trots en negativ resultat efter finansnetto (-147 190 tkr), lyckades företaget ändå uppvisa ett positivt årets resultat29 065 tkr. Dessa siffror ger en indikation på företagets ekonomiska hälsa och dess förmåga att hantera finansiella svängningar.

  • Omsättning
    • 5,9 miljarder SEK under 2022
  • Resultat efter finansnetto
    • -147 190 tkr
  • Årets resultat
    • 29 065 tkr
År Omsättning (SEK) Resultat efter finansnetto (tkr) Årets resultat (tkr)
2022 5,900,000,000 -147,190 29,065

VD och Ledning

Dag Peter Juhani Svensson står vid rodret som VD för Vattenfall Services Nordic AB. Med ett starkt ledarskap och en erfaren styrelse, navigerar företaget genom energibranschens utmaningar. Ledningens strategiska beslut har en direkt påverkan på företagets framgång och är avgörande för dess fortsatta tillväxt och utveckling.

Registreringsinformation

Företaget är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret, vilket är viktigt för dess affärsverksamhet. Registreringsåret för bolaget är 1991, vilket etablerar det som en långvarig aktör inom sin bransch. Dessa registreringar är grundläggande för att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet lagligt och effektivt.
Liknande artikel AB i England.

Kontakt och Lokalisering

Kontaktuppgifter är avgörande för affärsrelationer och kundservice. Med telefonnummer 087395000 och en besöksadress vid Evenemangsgatan 13, Solna, är företaget lättillgängligt för både affärspartners och kunder. Beläget i Stockholms län, har företaget en strategisk position i en av Sveriges mest dynamiska regioner.

Tillgångar och Finansiell Stabilitet

Med en sammanlagd summa tillgångar på 3,4 miljarder SEK, visar Vattenfall Services Nordic AB på en stark finansiell stabilitet. Denna finansiella resurs är grundläggande för företagets förmåga att investera i framtida projekt, utveckla nya teknologier och hantera eventuella ekonomiska utmaningar som kan uppstå.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Infracom communications AB.

Årsredovisning och Transparens

Transparens är nyckeln till förtroende hos investerare och kunder. Vattenfall Services Nordic AB tillhandahåller sin årsredovisning för allmänheten, vilket möjliggör insyn i företagets finansiella aktiviteter och strategiska riktning. Denna öppenhet är en viktig komponent i att bygga och upprätthålla ett starkt företagsreputation.
Vattenfall Services Nordic AB erbjuder effektiva energilösningar och underhållstjänster för nordiska infrastrukturnätverk.

Strategisk Position och Framtidsutsikter

Som en del av Vattenfall-koncernen, har Vattenfall Services Nordic AB tillgång till en bred portfölj av resurser och expertis. Företagets strategiska position inom energisektorn ger det en fördelaktig plattform för att utvecklas och expandera sin verksamhet. Med en ökande efterfrågan på hållbara energilösningar, är företagets framtidsutsikter lovande.