Posted in

Lantmännen maskin AB

Lantmännen Maskin AB är en ledande leverantör av lantbruksmaskiner och service i Sverige, som bidrar till effektivt jordbruk.

Företagsprofil och Historik

Lantmännen Maskin AB är en etablerad aktör inom lantbrukssektorn, känd för att tillhandahålla ett brett utbud av maskiner och utrustning för jordbruket. Bolaget har en anrik historia som sträcker sig tillbaka till 1904, vilket gör det till en av de äldsta och mest erfarna företagen i branschen.

Huvudkontoret är beläget på Bjurögatan 26 i Malmö, Skåne län, vilket utgör navet för deras verksamhet.

 • Grundat: 1904
 • Huvudkontor: Bjurögatan 26, Malmö
 • Produkter och tjänster:

  • Traktorer
  • Skördemaskiner
  • Så- och planteringsmaskiner
  • Gödselspridare
  • Gräsmaskiner
 • Tjänster: Service och underhåll
Företagsinformation Detaljer
Organisationsnummer 556005-7639
Grundat 1904
Huvudkontor Bjurögatan 26, Malmö
Webbplats www.lantmannenmaskin.se

Ekonomin i Siffror

Under 2022 uppgick Lantmännen Maskin AB:s omsättning till imponerande 3 348 874 tusen kronor (tkr). Trots en utmanande marknad visade företaget en stark närvaro inom sin sektor. Resultatet efter finansnetto landade på -157 743 tkr, medan årets resultat noterades till -20 626 tkr. Totalt uppgick summan av tillgångarna till 1 498 340 tkr, vilket speglar företagets omfattande resurser och finansiella kapacitet.

Ledning och Organisation

Jan Peter Annas innehar rollen som VD för Lantmännen Maskin AB och är en central figur i företagets ledning. Bolaget är ett aktiebolag och har genom åren utvecklat en stabil organisationsstruktur som stödjer dess expansiva verksamhet. Med en stark ledningsgrupp och en erfaren styrelse, är Lantmännen Maskin AB väl positionerat för att navigera i den dynamiska marknaden för lantbruksmaskiner.

Produkter och Tjänster

Lantmännen Maskin AB erbjuder en omfattande portfölj av produkter och tjänster som möter de skiftande behoven hos det moderna lantbruket. Från traktorer och skördemaskiner till bevattningssystem och gödselspridare, bolaget strävar efter att leverera högkvalitativa lösningar som förbättrar effektivitet och produktivitet på gårdarna.

Engagemang för Hållbarhet

I takt med en ökande global medvetenhet om miljöfrågor, har Lantmännen Maskin AB intensifierat sitt engagemang för hållbarhet. Företaget arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan genom att erbjuda maskiner som är mer energieffektiva och som bidrar till en hållbar jordbruksproduktion.

Marknadsnärvaro och Expansion

Med en stark närvaro på den svenska marknaden, utforskar Lantmännen Maskin AB kontinuerligt nya möjligheter för tillväxt och expansion. Företaget anpassar sig ständigt till marknadsförändringar och kundbehov, vilket gör det till en pålitlig partner för lantbrukare både i Sverige och internationellt.
För mer mer information besök ##domain##.

Investeringar och Framtidsutsikter

För att säkerställa fortsatt framgång och konkurrenskraft investerar Lantmännen Maskin AB i forskning och utveckling av nya teknologier. Genom att ligga i framkant med innovationer inom lantbruksmaskiner, positionerar sig bolaget väl för framtiden och möter framtidens utmaningar inom jordbruksindustrin.

Kundservice och Support

Kundnöjdhet står högt på agendan för Lantmännen Maskin AB. Företaget erbjuder omfattande kundservice och support, vilket inkluderar allt från teknisk rådgivning till service och underhåll av maskiner. Detta säkerställer att kunderna kan maximera användningen av sina investeringar och upprätthålla en hög produktionsnivå.
Lantmännen Maskin AB erbjuder ett brett utbud av lantbruksmaskiner och tjänster för ett effektivt och hållbart jordbruk.

Sammanfattning

Lantmännen Maskin AB är en kraft att räkna med inom lantbruksmaskinindustrin. Med en robust ekonomi, stark ledning, och ett brett utbud av produkter och tjänster, fortsätter företaget att spela en viktig roll för lantbrukare över hela Sverige. Genom att prioritera hållbarhet, innovation och kundtillfredsställelse, är Lantmännen Maskin AB väl förberett för att möta framtidens utmaningar och möjligheter.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Arvika auktionsverk AB.

På newsdesk.nu bidrar Majbritt med insiktsfulla analyser och noggranna rapporteringar som hjälper läsarna att förstå de komplexa dynamikerna i den globala ekonomin. Hennes arbete karakteriseras av en djupgående kunskap om ekonomiska principer kombinerat med en skarp blick för aktuella händelser och deras potentiella långsiktiga påverkan på marknaderna.