AB Ltd. i England expanderar snabbt med innovativa lösningar inom IT-sektorn.

AB i England

Bolagsöversikt – England Partner AB

England Partner AB är ett aktiebolag med fokus på tillväxt och utveckling. Registrerat år 2021, har företaget etablerat sig som en pålitlig aktör inom sitt verksamhetsområde.

Med en omsättning på 802 tkr under det senaste bokslutsåret och ett resultat efter finansnetto på 476 tkr, visar bolaget på en stark ekonomisk ställning.

Årets resultat på 373 tkr är ett bevis på företagets lönsamhet och effektivitet. Med totala tillgångar på 626 tkr har England Partner AB en stabil ekonomisk bas att fortsätta växa ifrån.

 • Grundläggande Fakta
  • Registreringsår: 2021
  • Verksamhetsfokus: Tillväxt och utveckling
 • Ekonomisk Information
  • Omsättning: 802 tkr
  • Resultat efter finansnetto: 476 tkr
  • Årets resultat: 373 tkr
  • Totala tillgångar: 626 tkr
År Omsättning (tkr) Resultat efter finansnetto (tkr) Årets resultat (tkr) Totala tillgångar (tkr)
2021 802 476 373 626

Nyckeltal 2023

Under det gångna året har England Partner AB uppvisat imponerande nyckeltal. Med en omsättning på 802 tkr och ett resultat efter finansnetto på 476 tkr, står det klart att företaget har haft ett framgångsrikt år. Dessa siffror indikerar att företaget inte bara har hanterat sina resurser väl utan också har lyckats skapa en sund ekonomisk tillväxt.

Bokslutets Varaktighet

Det är värt att notera att inte alla bokslut avser samma tidsperiod. För England Partner AB var bokslutet för år 2022 en 18 månaders period, vilket kan påverka jämförelsen med andra års siffror. Detta bör tas i beaktande när man analyserar företagets finansiella utveckling.

Bolagsform och Registrering

England Partner AB är ett aktiebolag som är registrerat för F-skatt och är även registrerat i Momsregistret. Dessa registreringar är viktiga indikatorer på företagets formalia och dess förmåga att bedriva verksamhet enligt svensk lagstiftning.

Kontaktuppgifter och Adress

För de som önskar komma i kontakt med England Partner AB finns företaget tillgängligt via telefonnummer 072-531 24 58. Besöksadressen är Bollmoravägen 126 1103, belägen i Tyresö inom Stockholms län. Att ha korrekta och tillgängliga kontaktuppgifter är avgörande för affärsrelationer och kundservice.
För mer mer information besök ##domain##.

Styrelse och Ledning

En viktig del av ett företags framgång är dess styrelse och ledning. Det är dessa individer som står för den strategiska riktningen och de dagliga besluten som formar företagets framtid. Information om England Partner AB:s styrelse är tillgänglig för allmänheten, vilket ger insyn i företagets ledarskap.

Årsredovisning och Offentliga Dokument

För en djupare insikt i företagets ekonomiska hälsa, är England Partner ABs årsredovisning ett oumbärligt dokument. Årsredovisningen innehåller detaljerad information om företagets finansiella transaktioner, strategier och framtidsutsikter. Dessa dokument är tillgängliga för nedladdning och kan användas för att göra en grundlig analys av företaget.

Uppdaterad Information

Det är viktigt att den information som finns tillgänglig om England Partner AB är aktuell och korrekt. Den senaste uppdateringen av företagets uppgifter gjordes den 5 mars 2024, vilket säkerställer att potentiella investerare, kunder och samarbetspartners har tillgång till de senaste uppgifterna.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Infracom communications AB.

Slutsats

England Partner AB framstår som ett robust företag med en solid ekonomisk bas och en tydlig tillväxtpotential. Dess starka nyckeltal och ordentliga registreringsstatus ger en positiv signal till marknaden. Genom att upprätthålla transparens genom tillgängliga kontaktuppgifter och offentliga dokument, positionerar sig England Partner AB väl för framtida affärsmöjligheter och samarbeten.
AB Ltd. i England expanderar snabbt tack vare sin innovativa teknologi och starka kundservice.